EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 79
Augusts 2018
 • 2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai: pieteikumus var iesniegt visu vasaru
 • Enerģētikas pārkārtošana: potenciālie ieguvumi Eiropas reģionālajā ekonomikā
 • Eiropai ir jādara vairāk, lai aizsargātu sievietes ar invaliditāti
 • EESK aicina nepieļaut ūdens resursu turpmāku privatizāciju
Jūlijs 2018
 • EESK savā 60. gadskārtā dod solījumu īstenot izlēmīgus un tālredzīgus pasākumus, lai veidotu labāku Eiropu
 • “Tiešie maksājumi ir jāpiešķir tikai aktīvajiem lauksaimniekiem,” norāda EESK, aicinādama sniegt īpašu atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem
 • Kā norāda politikas veidotāji, Eiropas Savienība, attīstīdama mākslīgo intelektu, nedrīkst aizmirst par savām vērtībām
 • 27 reciklētas pudeles T krekla izgatavošanai
 • 2018. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai — identitātes, Eiropas vērtības un kultūras mantojums Eiropā
Maijs 2018

Šajā izdevumā:

 • rEUnaissance: jaunais EESK priekšsēdētājs ir apņēmības pilns panākt aktīvāku sabiedrības līdzdalību ilgtspējīgas Eiropas veidošanā
 • Komitejas locekle Isabel Caño Aguilar, kas pārstāv Spāniju, ievēlēta par EESK priekšsēdētāja vietnieci komunikācijas jautājumos
 • Komitejas locekle Milena Angelova, kas pārstāv Bulgāriju, ir jaunā EESK priekšsēdētāja vietniece budžeta jautājumos
 • Vairāk EESK vadošo amatu uzticēti sievietēm
 • EESK vadība – jaunā struktūrshēma
Maijs 2018

Šajā izdevumā:

 • Citāda attieksme pret plastmasas izmantošanu: lai mainītu ieradumus, vajadzīgs stingrs tiesiskais regulējums un reālas alternatīvas
 • Eiropas pilsoņu iniciatīvas dienā izskan aicinājums reāli iesaistīt iedzīvotājus
 • Kvalitatīva māceklība Eiropā: jāļauj mācekļiem paust savu viedokli
 • Rietumbalkānu integrācijai arī turpmāk jābūt svarīgai ES prioritātei
Aprīlis 2018

In this issue:

 • Your Europe, Your Say 2018: Inspiring ideas for finding unity in diverse European culture
 • In the students' own words
 • Your Europe, Your Say – Fact and figures
Aprīlis 2018

Šajā izdevumā:

 • EESK atbalsta komisāra Andrus Ansip izklāstu par topošo Mākslīgā intelekta stratēģiju
 • “EPI jākļūst par spēcīgu pilsoniskās līdzdalības instrumentu”
 • Kas nav atļauts reālajā pasaulē, nav pieļaujams arī virtuālajā
 • EESK aicina nekavēties ar banku savienības īstenošanu
Marts 2018

Šajā izdevumā:

 • Turcijai ir izšķiroša loma bēgļu krīzes pārvarēšanā, taču vēl ir iespējami uzlabojumi
 • Eiropas Savienībai jāveic pasākumi medicīnas tehnoloģiju nozarē
 • EESK uzaicināta piedalīties Emanuela Makrona projektā “Apspriešanās ar Eiropas iedzīvotājiem”
Februāris 2018

Šajā izdevumā:

 • EESK aicina steidzami pieņemt Komisijas priekšlikumu attiecībā uz konkurences saglabāšanu gaisa transporta jomā
 • EESK apspriežas ar pilsonisko sabiedrību par kiberdrošību
 • Vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšana Eiropas produktu (Made in Europe) ražotājiem un to konkurentiem Eiropas tirgū
Janvāris 2018
Šajā izdevumā:

 • EESK balva palīdzēs atvērt daudzas jaunas durvis: tā uzskata galvenās balvas ieguvējs uzņēmums “Discovering hands”
 • “Tagad mēs esam ieguvuši uzticību, kas mums ļaus piesaistīt privātā sektora atbalstu un izraisīt ķēdes reakciju,” saka “REvive Greece”
 • Projekts “DUO for a JOB”: ir pēdējais laiks rīkoties, lai ikviens, pateicoties darbam, spēj atrast savu patieso vietu sabiedrībā
 • Balva pilsoniskajai sabiedrībai būs mūsu atspēriena punkts uz Eiropu — saka “Progetto Quid”
 • Laundry ID: Inovācijai jāizriet no apgādājamo personu reālajām vajadzībām
Janvāris 2018

Šajā izdevumā:

 • Eiropas pilsoniskā sabiedrība godalgo tos, kam piemīt īsts uzņēmējdarbības gars un kas sasnieguši izcilus rezultātus kvalitatīvas nodarbinātības jomā
 • Gan politiķi, gan sabiedrība ir atbildīgi par jaunatnes radikalizācijas novēršanu
 • Eiropas Savienībai vajadzīga visaptveroša pārtikas politika

Pages