EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 79
Aprīlis 2021
 • #YEYS2021: Eiropas jaunā paaudze risina klimata pārmaiņu problēmu
 • Konference par Eiropas nākotni pilnībā atzinusi EESK būtisko lomu
 • EESK iedziļinās tāldarba problemātikā
 • Ir pienācis laiks izvērst Eiropas rīcību invaliditātes politikas jomā
Marts 2021

Šajā izdevumā:

 • Konference par Eiropas nākotni: EESK ir apņēmusies dot aktīvu ieguldījumu, lai konference būtu sekmīga
 • Eiropas nākotnei jābūt ne tikai zaļai un digitālai, bet arī demokrātiskai
 • EESK aicina nodokļu sistēmu padarīt vienkāršāku un taisnīgāku gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām
 • EESK apņemas ar saturīgu vēstījumu papildināt Komisijas jaunās iniciatīvas
Februāris 2021
 • Ir pienācis laiks rīkoties tā, lai būtu rezultāti un vārds “kopiena” iegūtu jaunu nozīmi
 • ES cieši uzraudzīs ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma īstenošanu
 • EESK pasākumā izskan, ka līdz 2030. gadam nabadzību Eiropas Savienībā var samazināt uz pusi
 • Jaunais Migrācijas pakts. Nozīme ir arī sīkumiem
Janvāris 2021

Šajā izdevumā:

 • EESK sveic ievērojamo Īrijas cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvi Sinéad Burke
 • ES budžets 2021.–2027. gadam – EESK ir gandarīta par pilsoniskās sabiedrības viedokļa ietekmi
 • #DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct: pienācis laiks mūsu demokrātijai iet kopsolī ar tehnoloģiju
 • Jaunais ES Migrācijas un patvēruma pakts: neizmantota tik nepieciešamā restarta iespēja
Decembris 2020
 • Sākoties otrajam termiņam, Eiropas aprites ekonomikas platformai jāuzņem apgriezieni
 • EESK risina migrantu – sieviešu un bērnu – integrācijas problēmas
 • Eiropa EESK jaunās priekšsēdētājas programmas uzmanības centrā pārtikusi, iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa
 • Atveseļošanai paredzēto finansējumu un budžetu nedrīkst turētķīlniekus!
Novembris 2020

Šajā izdevumā:

 • EESK augstākajā amatā ievēlē Austrijas pārstāvi Christa Schweng
 • Christa Schweng: “Labākas Eiropas veidošana nav iedomājama bez pilsoniskās sabiedrības”
 • Cillian Lohan: "Mums ir vajadzīga vadība, kurai mēs varam uzticēties”
 • Giulia Barbucci: “Ir svarīgi budžetu apsaimniekot rūpīgi un pārredzami.”
 • EESK pievienojas rekordliels jaunu locekļu skaits un palielinās sieviešu procentuālais apmērs
Oktobris 2020

Šajā izdevumā:

 • Sākoties jaunajam pilnvaru termiņam, EESK sastāvā vairāk nekā 40 % jaunu locekļu
 • Jauniešiem pēc klimata streikiem ir laiks ieņemt vietu pie sarunu galda
 • EESK pauž viedokli, vai vajadzīgs ES tiesību akts par minimālo algu
 • Covid-19 — bumba ar laika degli Eiropas tūrisma nozarei
Septembris 2020
 • Ir jāpanāk, lai ES dzimumu līdztiesības stratēģija spētu mazināt postošās sekas, ko Covid-19 krīze radījusi sievietēm
 • Mākslīgais intelekts: ES tiesību aktos ir jānosaka stingras robežas attiecībā uz ļoti bīstamiem lietojumiem
 • Globālā sasilšana. EESK aicina ieviest jaunus nodokļu pasākumus CO2 mazināšanai
 • Koronavīrusa krīze: EESK uzskata, ka ES uzņēmumiem ir jāpārkārtojas
Jūlijs 2020
 • Vietējais skatījums – 8. sērija: “Kad darba vide pārvēršas drupās”
 • “Uzzīmē man...” – rakstu sērija
 • EESK piešķirs Pilsoniskās solidaritātes balvu koronavīrusa apkarošanas projektiem katrā dalībvalstī un Apvienotajā Karalistē
 • Vācijai pārņemot ES prezidentūru, tiek sagaidīts ļoti daudz

Pages