"Vietējais skatījums" – īpaša sērija – Sekmīgs rezultāts vai neveiksme: Eiropas cīņa pret koronavīrusu

Vai ES stājas pretī Covid-19 problēmai? Vai cilvēki var sagaidīt, ka šoreiz ES viņiem palīdzēs izturēt krīzi, vai arī jutīsies pamesti, kā tas notika divu iepriekšējo šā gadsimta nozīmīgo krīžu laikā? Tā kā slimības uzliesmojums visā Eiropā rada milzīgas cilvēku ciešanas un ārkārtīgu ekonomisko kaitējumu, EESK priekšsēdētājs Luca Jahier analizē ES līdzšinējo reakciju, norādot uz drosmīgiem pasākumiem, kas vēl tikai nesen būtu bijuši tabu. Taču viņš norāda, ka ir jāiet tālāk, un iezīmē turpmāko kursu, kas Eiropas līderiem varētu palīdzēt panākt vienotu nostāju. (ll)

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Eiropa ir ne tikai jāizglābj, tai ir arī vajadzīgs jauns impulss

Godātie lasītāji!

Covid-19 uzliesmojums ir kļuvis par strauji progresējošu ārkārtas situāciju, skaitļi un pasākumi visā Eiropā un pasaulē pastāvīgi mainās, ietekmējot visus sabiedrības līmeņus.

Kopš Otrā pasaules kara beigām pasaules sabiedrība nav saskārusies ar tik dramatisku krīzi. Neviena valdība ne Eiropā, ne citur nevar domāt, ka šādu pandēmiju varētu novērst viena pati. Visām dalībvalstīm jāsanāk kopā, jāsniedz savstarpējs atbalsts un jākoordinē saskaņota rīcība. Atsevišķu dalībvalstu sadrumstalota pieeja var novest pie katastrofas. Ja rīkosimies nepareizi, mums var vairs nebūt iespējas to labot.

EESK locekļi

Uzzīmē man...*

Aprīlī mēs uzsākam jaunu EESK locekļu sagatavotu rakstu sēriju “Uzzīmē man...*”.

 

Covid-19 laikā

Isabel Caño Aguilar

Mēs dzīvojam ārkārtējos un neparastos apstākļos.

No vienas puses, mēs esam izolēti savās valstīs, savos mājokļos, bet, no otras puses, mums ir pārliecība par to, ka pasaule nevar apstāties un ka pilsoniskā sabiedrība turpina ik rītu celties un strādāt. Šī bezprecedenta situācija mums ikvienam rada lielu emocionālo slogu.

Izaicinājums, ko mēs pārvarēsim

Milena Angelova

Covid-19 ir lielākais izaicinājums, ar ko esam saskārušies šajā gadsimtā. Nekoncentrēšos uz tā negatīvo ietekmi uz mūsu dzīvi, pamattiesībām un brīvībām, ekonomiku un labklājību. Tā vietā centīšos ierosināt pozitīvu un pragmatisku skatījumu uz to, kā mēs pašreizējo situāciju varam izmantot pēc iespējas labāk. Mēs to varam kopīgi paveikt, ja turpināsim mērķtiecīgi darboties, strādāsim kā komanda un visi rīkosimies atbildīgi.

Solidaritāte cīņā pret koronavīrusu

Intervija ar Giuseppe GUERINI

Guerini kungs, kā jums paiet šīs grūtās dienas?

Jūtu ļoti stipru spriedzi gan profesionālā ziņā, gan personīgi un emocionāli. Dzīvoju Bergamo, tātad – Itālijas epidēmijas epicentrā, kur nospiestība un pārslodze, redzot ciešanas un lielo mirušo skaitu, rada pastāvīgu nemiera un bezpalīdzības sajūtu. Katram no mums draugu, kolēģu vai paziņu vidū ir kāds upuris – vai nu starp jau mirušajiem, vai starp tiem, kas cīnās par dzīvību intensīvās terapijas nodaļā. 

Koronavīruss mainīs mūsu sabiedrību uz labāku

Adam Rogalewski

Koronavīrusa (COVID-19) uzliesmojums būtiski mainīs mūsu dzīvi un arī mūsu valstis, ekonomiku un sabiedrību. Tas jau ir licis mums apzināties, cik neaizsargāti esam, neraugoties uz dzīves apstākļu milzīgo uzlabošanos gadu gaitā un tehnoloģisko progresu, tostarp digitalizāciju un mākslīgo intelektu. Būdami izolēti savos mājokļos, mēs esam arī guvuši apziņu par to, cik svarīgi mūsu ikdienas dzīvē ir citi cilvēki un sabiedrība. Koronavīrusa krīze ļoti skaidri atspēko neoliberālo vēstījumu, ka neesot tādas lietas kā sabiedrība. Tādos krīzes laikos kā šis, ko mēs tagad piedzīvojam, tieši sabiedrība jeb, citiem vārdiem sakot, cilvēku solidaritāte var mūs aizsargāt no vīrusa sekām.

Neatgriezenisks kaitējums ekonomikai

Helena De Felipe Lehtonen

Saistībā ar šo pandēmiju, kas skar mūs visus, bet it īpaši vecāka gadagājuma cilvēkus un mūsu līdzpilsoņus ar vājāku veselību, varētu rasties jautājums par to, vai šis vīruss nav radīts laboratorijā un vai tas nav apzināti vai neapzināti izplatīts apkārtējā vidē. Vidusmēra iedzīvotājiem nav atbildes uz šo jautājumu, un neizslēdzot iespēju, ka 2021. gada rudenī mums būs pieejama vakcīna, vai kāds var apgalvot, ka ziemā mums nenāksies saskarties ar citu vīrusu, kam būs līdzīgas sekas? (atcerēsimies spāņu gripu 1918. gadā)

ES vadītāji par COVID-19 krīzi

Ursula von der Leyen, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja:

Mēs izmantosim visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai apturētu #coronavirus izplatīšanos, palīdzētu pacientiem un nodrošinātu, ka Eiropas ekonomika pārvar šo vētru.
Esmu pārliecināta, ka ES spēj izturēt šo satricinājumu mūsu veselības aprūpes sistēmai un mūsu ekonomikai. Tomēr katrai dalībvalstij ir pilnībā jāpilda savi pienākumi. Un Eiropas Savienībai kopumā jābūt apņēmīgai, koordinētai un vienotai.

EESK jaunumi

Atbalsts bezprecedenta solidaritātei

6. aprīlī, dienu pirms Eurogrupas 7. aprīļa sanāksmes, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņēma paziņojumu, kurā tā aicina dalībvalstis uz daudz lielāku solidaritāti nekā jebkad agrāk un prasa steidzamus ārkārtējus risinājumus Covid-19 pandēmijas novēršanai. Vērsdamās pie dalībvalstīm kā kopienas, kas izvēlējusies iet kopīgu ceļu, EESK uzsver, ka vienota rīcība ir izšķiroši svarīga, lai pārvarētu pašreizējā sabiedrības veselības apdraudējuma radītās politiskās, ekonomiskās un sociālās sekas.

Tagad jāparāda: vai nu mēs esam Savienība, vai arī neesam nekas. EESK paziņojums par Covid-19 uzliesmojumu

Reaģējot uz koronavīrusa pandēmijas radīto situāciju, EESK locekļi 2020. gada 17. martā pieņēma paziņojumu “Tagad jāparāda: vai nu mēs esam Savienība, vai arī neesam nekas”. Lai efektīvi pārvarētu pandēmijas sekas, viņi aicināja uz lielāku solidaritāti un kopīgu rīcību Eiropas Savienības līmenī. Locekļi uzsvēra, ka kopīgai rīcībai ir svarīga nozīme, lai visas dalībvalstis sanāktu kopā, sniegtu savstarpēju atbalstu un koordinētu savas darbības.

Cīņa pret koronavīrusu: Komisijas priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu jābūt tālejošākam

25. martā EESK pieņēma visumā atbalstošu nostāju par Eiropas Komisijas priekšlikumu grozīt Padomes Regulu par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (ESSF), kas iecerēts kā atbilde koronavīrusa uzliesmojumam. Lai gan EESK nostājas dokumentā pausts pilnīgs atbalsts ierosinātajai ESSF tvēruma paplašināšanai, tomēr tajā ir arī norādīts, ka šim finanšu instrumentam piešķirtie resursi nepavisam nav pietiekami un finanšu noteikumi ir nepiemēroti.

Cīņa pret koronavīrusu: EESK vēlas plašāku Eiropas investīciju plānu

EESK atbalsta Eiropas Komisijas Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu, taču vēlas plašāku investīciju plānu, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm cīņā pret Covid-19 pandēmiju. Minētās iniciatīvas mērķis ir atbalstīt investīcijas ES dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos ekonomikas sektoros. ES varētu piesaistīt naudas rezerves, t. i., ES fondiem paredzēto, taču neizmantoto priekšfinansējumu, un sniegt finansiālu atbalstu.

Aviācija: EESK piekrīt tam, ka uz laiku jāaptur ES noteikumi par laika nišu piešķiršanu

Koronavīrusa uzliesmojuma apstākļos EESK pauž atbalstu Komisijas priekšlikumam uz laiku apturēt ES regulas par laika nišu piešķiršanu. Komiteja norāda, ka to darbība būtu jāaptur līdz 2020. gada vasaras grafika beigām un ka šis steidzamais pasākums būtu jāietver plašākā paketē, kuras uzdevums būtu palīdzēt ES aviācijas nozarei atkopties pēc koronavīrusa izraisītās krīzes.

Grupu jaunumi

Koronavīrusa krīze: aizsargājiet cilvēku veselību, glābiet Eiropas ekonomiku

EESK Darba devēju grupa

Koronavīrusa krīze ir vissarežģītākā problēmsituācija, ar ko Eiropas Savienība saskārusies kopš tās izveides. Šis ir ārkārtīgi grūts laiks ES dalībvalstīm, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā Eiropas Savienībai tā ir iespēja vēlreiz apliecināt savu vērtību un pildīt savas saistības, palīdzot ES valstīm atgūties no pandēmijas izraisītās ekonomikas krīzes.

Apdraudētas darba tiesības un demokrātija

EESK Darba ņēmēju grupa

Tā kā Covid-19 krīze visā Eiropā turpina saasināties, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Darba ņēmēju grupa ir ļoti nobažījusies par dažās dalībvalstīs vērojamajiem uzbrukumiem darba koplīgumu slēgšanas sarunām un darba ņēmēju tiesībām. Mēs esam īpaši nobažījušies par situāciju Polijā, kur valdība, cenšoties pārvarēt Covid-19 izraisīto krīzi, ierosina ārkārtas tiesību aktus, kuri apdraudēs Sociālā dialoga padomes neatkarību un sociālo partneru autonomiju. Darba ņēmēju grupa arī ir informēta par to, ka Itālijā, kur valdība un sociālie partneri ir vienojušies, ka par bezdarbnieka pabalstiem darba ņēmējiem, kuri nevar strādāt Covid-19 krīzes laikā, lems darba koplīguma slēgšanas sarunās, galēji labējie politiķi ir aicinājuši apturēt šādas darba koplīguma slēgšanas sarunas.

Uzticami plašsaziņas līdzekļi pret viltus ziņām par Covid-19

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Ēdiet ķiplokus, dzeriet karstu ūdeni, neēdiet saldējumu... Iespējams, ka internetā esat saskārušies ar šādiem ieteikumiem par to, kā izvairīties no Covid-19. Nesen runāju ar draudzeni – neminēšu vārdu – , un viņa teica, ka viņu sarūgtina tas, ka par vīrusu nevar atrast patiesu informāciju. 

 

Īsumā

EESK atbalsta Eiropadomes lēmumu uzsākt pievienošanās sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētājs Luca Jahier un Ārējo attiecību specializētās nodaļas (REX) priekšsēdētāja Dilyana Slavova 26. martā publicēja kopīgu paziņojumu, kurā viņi atzinīgi novērtēja Padomes 2020. gada 24. marta lēmumu par pievienošanās sarunu uzsākšanu ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju.

Atceltais pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2020”: Eiropas jaunieši savu viedokli varēs paust vēlāk

Ceturtdien, 19. martā, un piektdien, 20. martā, paredzētais pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2020” tika atcelts Covid-19 uzliesmojuma dēļ. Šis lēmums tika pieņemts, domājot par cilvēku veselību un drošību, kas ir EESK galvenā prioritāte pašreizējos pandēmijas apstākļos. Pasākuma organizētāji pašlaik meklē citu iespēju, kā pasākumu sarīkot 2021. gadā, tomēr galīgais lēmums līdz šim nav pieņemts.

EESK plašsaziņas līdzekļos

Esam izraudzījušies mūsu lasītājiem virkni virsrakstu no Eiropas plašsaziņas līdzekļos publicētiem rakstiem, kuros atspoguļota EESK reakcija uz COVID-19 krīzi.

Austrija – Kleine Zeitung - Kleine Zeitung - EWSA-Präsident Jahier “Entweder eine Union - oder nichts”

Beļģija - LaLibre.be - “Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt”: les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus