Eiropas jaunieši vēlas, lai izglītība un sociālie plašsaziņas līdzekļi Eiropas Savienībā veicinātu demokrātiju un pilsoņu līdzdalību

Participants in YEYS 2019

Lai pilsoņi pirms balsošanas zinātu vairāk par Eiropas Savienību, vajadzīga obligāta apmācība Eiropas politikas jautājumos. Jauniešiem domātajā šā gada pasākumā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS), ko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) rīkoja 2019. gada 21.-22. martā, šāds priekšlikums ieguva visvairāk balsu. Gan šī iniciatīva, gan trīs pārējie priekšlikumi, kas vērsti uz jauno tehnoloģiju un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu ar mērķi palielināt aktivitāti vēlēšanās, tiks nosūtīti izskatīšanai Eiropas Parlamentā.

Pēc divu dienu ilgām, spraigām diskusijām un debatēm 99 vidusskolēni vecumā no 16 līdz 17 gadiem, kuri bija izraudzīti dalībai pasākumā YEYS 2019, noslēguma plenārsesijā, nāca klajā ar 10 ieteikumiem. Uzmanības centrā bija izglītība un sociālie plašsaziņas līdzekļi, un vairākos projektos izskanēja ierosme nostiprināt pilsoniskās sabiedrības un politikas veidotāju saikni, šim nolūkam izmantojot tiešsaistes platformas un reālas klātienes sanāksmes. Visvairāk balsu ieguva četri šādi priekšlikumi:

1. #Future is now (Nākotne ir tagad) — projekts, kas paredz Eiropas skolās ieviest obligātu mācību priekšmetu ar trim virzieniem: praksi, kas ietver ES iestāžu apmeklējumu; teoriju ar testiem un prezentācijām un interaktīvu platformu ar viktorīnām un videomateriāliem.

2. EU&U.EU — tīmekļa vietne, kurā apkopota informācija par ES un par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai, plaši izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus un multivides saturu, palielinātu pārredzamību un informētību.

3. (ex-aequo) Europe E-VOTE (E-balsojums par Eiropu) — priekšlikums vēlēšanu dienu noteikt par valsts svētkiem un veicināt elektronisku balsošanu, un “From You to EU” — iniciatīva, kuras mērķis ir izveidot saikni starp norisēm sabiedrībā un politiķiem, paverot iespēju sadarboties un rast risinājumus.

Pārējie skolēnu iesniegtie priekšlikumi bija šādi:

#Insta (nt) vote — uzlabot ES sociālo plašsaziņas līdzekļu kontu darbību, izvietojot tajos kvalitatīvu, tieši jauniešiem adresētu saturu, piemēram, īsus videomateriālus un sabiedriskās domas veidotāju komentārus, lai palielinātu izpratni un līdzdalību.

Network of Young Europeans (Jauno eiropiešu tīkls) — projekts, kura mērķis ir informēt par ES rīcību un tās ierobežojumiem, savienot dažādus cilvēkus visā Eiropā un iedvesmot debates, izmantojot interneta platformu, kurā organizēt projektus un publicēt to rezultātus.

Find(ing) your voice (Meklē(jot) savu balsi) — projektā ierosināts trīs reizes gadā rīkot samitu, kurā tiktu rīkoti klātienes dialogi un pasākumi ar Eiropas jauniešu un politiķu piedalīšanos, un izveidot tīmekļa vietni ar interaktīvu saturu un informāciju.

Shape your future – express yourself (Radi savu nākotni — izsakies) — ierosinājums izveidot tīmekļa vietni, kurā paust viedokli par dažādiem tematiem un kuras mērķgrupa būtu jaunieši vecumā līdz 26 gadiem. Lietotāji viedokļus atzīmētu ar “patīk” vai “nepatīk", un vispopulārākie tiktu iesniegti Eiropas Parlamentam.

SharEU (DaliES) — lietotne, ko varētu izmantot sabiedrisko kustību un ES iestāžu saiknes veidošanai un kurā īpaši moderatori katru mēnesi iesniegtu Eiropas Parlamentam ziņojumu par publicētajām iniciatīvām, tādējādi radot ciešāku saikni ar iedzīvotājiem.

Voices worth being heard (Balsis, ko vērts uzklausīt) — platforma, kurā popularizēt iniciatīvas un runas, lai mudinātu vēlētājus aktīvi iesaistīties un īstenot savas idejas. Audience varētu izvēlēties iniciatīvas, kas būtu iesniedzamas Eiropas Parlamentam.

Uzrunājot skolēnus, EESK priekšsēdētājs Luca Jahier sacīja: Mums jāņem piemērs no Greta Thunberg, kura, runādama tiešu valodu, īsā laikā spēja mobilizēt daudzus. Lūdzu, iesaistieties šai cīņā un esiet provokatīvi, jo jūs cīnātiess ne tikai par savu, bet arī mūsu nākotni. EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos Isabel Caño pasākumu noslēdza ar šādu atziņu:Mēs lepojamies, ka varam dalīties ar jūsu idejām, sapņiem, entuziasmu un risinājumiem tādā iestādē kā EESK, kurā mēs visi mācāmies, kā sarunās panākt vienošanos. (dgf)