Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) vēsture digitālā formātā

Pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) vēsture digitālā formātā

EESK rīkotais nozīmīgākais jauniešu līdzdalības pasākums “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) pirmo reizi notika 2010. gada 15.–17. aprīlī. Tagad ir nākusi klajā digitāla publikācija, kas atspoguļo, kā YEYS pasākums desmit gadu garumā jauniešus no visas Eiropas ir iesaistījis ES politikas veidošanā — ir izklāstīti risinātie jautājumi, no jauniešu debatēm izrietošie priekšlikumi un ar tiem saistītie rezultāti, lai uzskatāmi parādītu, cik vērtīgs ir jauniešu ieguldījums Eiropas veidošanā.

Publikācija piedāvā bagātīgu multivides saturu, it īpaši videomateriālus, un tā paredzēta gan sabiedrībai kopumā, gan konkrētām ieinteresētajām personām, piemēram, jaunatnes organizācijām, skolām, skolotājiem un vecāku apvienībām, plašsaziņas līdzekļiem utt. Publikācijas mērķis ir arī veicināt YEYS pasākuma dalībnieku kopības izjūtu un palīdzēt saglabāt viņu idejas.

Publikācija, kas paredzēta lasīšanai mobilajās ierīcēs (planšetdatoros un viedtālruņos), būs pieejama visās valodās Komitejas tīmekļa vietnē. (ks)