Jauniešu plenārsesijas “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” (YEYS) bijušie dalībnieki: tā bija pārveidojoša pieredze

Jauniešu plenārsesija “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” pirmo reizi notika 2010. gadā — laikā, kad tikko bija sākusies postošā finanšu krīze, visām ES iestādēm bija pavisam citi priekšsēdētāji un vārds “Brexit” vēl nebija zināms. Laikā, kad neeksistēja Instagram un WhatsApp bija tikko izveidots, un Twitter bija tikai 100 miljoni lietotāju, kas ir pavisam nedaudz salīdzinājumā ar 1,5 miljardiem, kas reģistrēti 2019. gadā. Kopš tā laika daudz kas ir mainījies, bet jauniešu entuziasms un enerģija joprojām ir tādi paši, un uz pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” 10. gadskārtu EESK uzaicināja trīs bijušos dalībniekus, lai viņi piedalītos debatēs un dalītos pieredzē.

Carlos Aceituno (Spānija) bija viens no pirmā YEYS pasākuma dalībniekiem 2010. gadā. Togad vulkāna izvirdums Islandē nobloķēja gaisa satiksmi Eiropā, līdz ar to vairākas delegācijas nevarēja nokļūt Briselē, un Spānijas un Portugāles skolotājiem bija jāved skolēni atpakaļ uz mājām kopīgi īrētā mikroautobusā. Bet Carlos pasākumu YEYS atceras citu iemeslu dēļ: “Tā bija laba iespēja iepazīties ar ES iestāžu darbu un izveidot personīgu saikni ar ES projektu.” Carlos tagad ir 25 gadus vecs, viņš strādā ar pusaudžiem kā matemātikas skolotājs un interesējas arī par politiku: “Vēlos iegūt zināmu pieredzi kā pedagogs un pēc tam nākotnē iesaistīties izglītības iniciatīvās, kas orientētas uz cilvēkiem ar invaliditāti, vai pat izveidot savu konsultējošo uzņēmumu šajā jomā.” Carlos ļoti skaidri apzinās YEYS ietekmi uz viņa profesionālo izvēli: “Neapgalvoju, ka dalība šajā pasākumā noteica manu izvēli — tajā laikā es jau zināju, ka vēlos kļūt par skolotāju —, bet tas noteikti man palīdzēja izprast saikni starp izglītību un politisko darbību.”

2012. gadā — tikai pirms septiņiem gadiem — Evita Nedzvecka ieradās no Latvijas, lai piedalītos trešajā YEYS pasākumā. Tagad viņa ir jaunākā savas valsts diplomāte un strādā Latvijas vēstniecībā Oslo. Šo lielisko karjeru var saistīt arī ar viņas pieredzi YEYS: “Esmu pārliecināta, ka dalība jauniešu plenārsesijā mani pamudināja studēt starptautiskās attiecības un tāpēc, iespējams, es kļuvu par diplomāti. Tas man palīdzēja arī saprast, kā iestādes pieņem lēmumus un kā cilvēki var tās ietekmēt.” Pasākumā gūtā pieredze bija pozitīva arī no personīgā viedokļa, jo daži dalībnieki vēl joprojām savstarpēji sazinās sociālajos plašsaziņas līdzekļos, un — kā saka Evita — “dalība pasākumā man palīdzēja iegūt arī pieredzi un pašpaļāvību, pēc tam es sapratu, ka varu sasniegt visu, ko vēlos”.

Giovanni Arcari (Itālija) YEYS pasākumā piedalījās 2014. gadā, un kopumā viņš pievienojas divu iepriekš minēto dalībnieku teiktajam: “Mani vienmēr ir interesējusi politika, bet ne politiskās partijas, un, pateicoties YEYS, es uzzināju par EESK un pilsoniskās sabiedrības lomu. Es turpināšu izplatīt informāciju par to, kas ir EESK un ko tā dara, un cik lieliski ir piedalīties pasākumā YEYS.” Giovanni tagad ir sasniedzis 22 gadu vecumu un Vācijā studē mašīnbūvi. Viņš arī uzsver, ka dalība pasākumā deva iespēju iegūt pašpaļāvību: “Man pirmo reizi vajadzēja uzstāties publikas priekšā, turklāt vēl angliski. Tas patiešām man palīdzēja pārvarēt dažus psiholoģiskos šķēršļus, un es atklāju, ka spēju komunicēt ar cilvēkiem no citām valstīm un dažādām sabiedrības grupām.”

Šo “veterānu” uzdevums bija piedalīties debatēs un likt lietā savu pieredzi, lai šā gada dalībniekiem palīdzētu labāk izstrādāt savus priekšlikumus. Visi trīs norādīja uz skolēnu enerģiju un entuziasmu un bija patīkami pārsteigti par viņu spēcīgajām zināšanām, kas galvenokārt iegūtas, intensīvi izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus un tiešsaistes resursus. Bijušie dalībnieki arī norādīja, ka YEYS metodika ir lielā mērā uzlabojusies: “Domāju, ka jaunais formāts ir radošāks, tas ļauj dalībniekiem brīvi izpausties,” teica Carlos. Giovanni domā tāpat, bet ierosina, ka debatēm vajadzētu būt “mazliet strukturētākām”, lai nenovirzītos no būtiskā. Evita diskusiju noslēdza ar vienkāršu patiesību: “Talants ir talants, nav nozīmes, no kurienes tas nāk vai kādas metodes tiek izmantotas,” un tieši tā ir YEYS pasākuma jēga. (dgf)