ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes (ECOSOC) sanāksmē EESK atbalsta iedzīvotāju iesaistīšanu un labu valsts pārvaldi

Marta beigās Prāgā notika ECOSOC sagatavošanās sanāksme, kuras mērķis bija uzsvērt, ka iedzīvotāju iesaistīšana, laba valsts pārvalde un iekļaujošas iestādes ir svarīgs faktors centienos sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus un īstenot Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.

“Mēs labprāt sadarbotos ar ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomi tādā nozīmīgā jomā kā sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pilnībā atbalsta iekļaujošu, atklātu un pārredzamu valsts politikas veidošanu,” teica EESK loceklis Roman Haken, kas piedalījās sanāksmē.

Aiz Ģenerālās asamblejas un Drošības padomes ECOSOC ir trešā nozīmīgākā ANO struktūra. Tā pārrauga starptautisko attīstību ekonomikas, sociālajā un kultūras jomā, kā arī attīstību, kas saistīta ar izglītību un veselības aprūpi. (sg)