"Eiropas veidošana — EESK jaunākie sasniegumi"

Tikko ir nācis klajā EESK brošūras "Eiropas veidošana — EESK jaunākie sasniegumi” 2018. gada izdevums.

Šajā publikācijā, kas adresēta gan sabiedrībai, gan pārējām ES iestādēm, sniegts pārskats par pēdējos gados EESK paveikto darbu galvenajās ES politikas jomās, t. i., saistībā ar ekonomikas, sociālajiem, vides un starptautiskajiem jautājumiem.

Brošūra ir pieejama sešās valodās: FR, EN, DE, ES, IT un PL gan papīra formātā, gan EESK tīmekļa vietnē: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications

Drukātus eksemplārus var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (fgr)