EESK Enerģētikas dienas — pilsoniskā sabiedrība būtu ciešāk jāiesaista debatēs par ES enerģētikas politiku

Sociālajam taisnīgumam un pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai jābūt diskusiju par enerģētiku uzmanības centrā visos līmeņos — no vietējā līmeņa līdz Eiropas līmenim. EESK Enerģētikas dienu pasākumā, kas notika 2018. gada 7. un 8. martā Briselē, tika apspriests pašreizējais stāvoklis un turpmākās norises ES enerģētikas politikas jomā.

Konferences pirmajā dienā galvenā uzmanība tika pievērsta Enerģētikas savienībai, izvērtējot panākto progresu tās mērķu sasniegšanā un problēmas, kuras joprojām pastāv. Dalībnieki apsprieda veidus, kā iedzīvotāji varētu iesaistīties Enerģētikas savienībā un gūt no tās labumu, kā arī pētīja iespējas, kā uzlabot indivīdu un pilsoniskās sabiedrības ekonomisko un politisko līdzdalību tajā.

“Šo savienību, uz ko mēs aicinām, nevar sasniegt bez organizētas pilsoniskās sabiedrības, kuras lomai šajā procesā jābūt konkrētai un pastāvīgai, aktīvas līdzdalības,” norādīja Pierre Jean Coulon, EESK Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) priekšsēdētājs.

EESK atzinumu par trešo ziņojumu par Enerģētikas savienības stāvokli patlaban izstrādā Toni Vidan un Christophe Quarez, un to ir paredzēts pieņemt aprīļa plenārsesijā.

Otrajā dienā tika aplūkotas gaidāmās izmaiņas pašreizējā Gāzes direktīvā, kuras rada bažas ieinteresēto personu vidū.

Eiropas Komisija savā priekšlikumā apgalvo, ka gāzesvadiem no trešām valstīm un uz tām būtu jāatbilst spēkā esošo ES tiesību aktu pamatprincipiem. Tomēr vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas uzsver nenoteiktību, ko šis jaunais dokuments varētu radīt juridiskajā, komerciālajā un vides aspektā.

EESK locekle Baiba Miltoviča uzsvēra, cik svarīgi ir labāk saskaņot noteikumus, kuri attiecas uz ārējiem piegādātājiem, un izveidot vienotu tiesisko regulējumu, lai enerģija visur tiktu piegādāta saskaņā ar vienādiem noteikumiem.

Baiba Miltoviča koordinēs visas šā pasākuma gaitā sniegtās atziņas, kas tiks izmantotas EESK atzinumā “Direktīvas attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu grozījumi”, ko arī ir paredzēts pieņemt aprīļa plenārsesijā. (mp)