Nodarbinātības nākotne – prasmju neatbilstības novēršana ir izšķiroša

Atzinumā par nodarbinātības nākotni, ko pieņēma marta plenārsesijā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicina dalībvalstis pievērsties izglītībai un apmācībai un pielāgot savas izglītības sistēmas darba tirgus vajadzībām, kur pašlaik notiek straujas un dramatiskas pārmaiņas, ko ievieš jaunā digitālā un rūpnieciskā revolūcija.

Saskaņā ar vairākiem pētījumiem tehnoloģiskās pārmaiņas radīs būtiskus traucējumus dažu nozaru nodarbinātības un uzņēmējdarbības modeļos sakarā ar 9 % darbvietu pārvietošanu automatizācijas dēļ. Vēl 25 % darbvietu var tikt pārveidotas, automatizējot pusi no to darba uzdevumiem. Vienlaikus tiks radītas jaunas darbvietas, un paredzams, ka deviņās no desmit nākotnes darbvietām būs vajadzīgas digitālās prasmes.

Pēc EESK domām, instrumenti, kas nepieciešami, lai izmantotu nākotnes nodarbinātības iespējas, ir kvalitatīva pamatizglītība, augstiem standartiem atbilstoša apmācība, mūžizglītība, kvalifikācijas celšana un pārkvalifikācija visiem darba ņēmējiem.

EESK pauda bažas par neaizsargāto iedzīvotāju grupu, tostarp mazkvalificētu darba ņēmēju, nākotni Eiropā. Komiteja aicināja Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu viņu atstumtību saistībā ar nespēju turēties līdzi pārmaiņu tempam.

Iepazīstināšana ar atzinumu, kas izstrādāts pēc prezidentvalsts Bulgārijas pieprasījuma, notika konferencē “Prasmju trūkuma novēršana izaugsmes un darbvietu radīšanas veicināšanai — uzņēmumu perspektīva” 2018. gada 22. martā Sofijā. (ll)