4. Eiropas Migrācijas forumā galvenā uzmanība pievērsta migrantu integrācijai darba tirgū

2018. gada Eiropas Migrācijas forumā, ko kopīgi rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Komisija, galvenais temats bija problēmas un iespējas saistībā ar to, kā migrantus integrēt ES darba tirgū. Tas pulcēja vairāk nekā 120 pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī pārstāvjus no pašvaldībām, valstu valdībām un ES iestādēm.

Atklājot forumu, migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopoulos sacīja: “Tagad pienācis laiks iet tālāk par “krīzes diskusiju” par migrāciju, ko mēs dzirdam ik dienu, un tā vietā pievērsties migrācijas pārvēršanai par reālu iespēju mums visiem.”

Savā atklāšanas uzrunā EESK priekšsēdētājs Georges Dassis uzsvēra, ka bēgļu uzņemšana ir ne tikai morāls, bet arī juridisks pienākums, ko katra valsts ir uzņēmusies kā ES dalībvalsts, un norādīja, ka dalībvalstis ir jāsauc pie atbildības. No otras puses, arī migrantiem ir jārespektē ES modelis attiecībā uz tādiem jautājumiem kā dzimumu līdztiesība.

“Izmantojot pieejamos fondus, piemēram, ESIF un AMIF, var īstenot pasākumus, lai risinātu problēmas un veicinātu nodarbinātības iespējas migrantiem,” norādīja Georges Dassis.

Foruma laikā notikušajās diskusijās tika aplūkoti daudzi aspekti saistībā ar migrantu iekļaušanu darba tirgū, piemēram, nepieciešamība veicināt regulāru un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, novērst ekspluatāciju un apkarot diskrimināciju, un to, cik svarīga nozīme ir prasmju validēšanai. (ll)