Eiropas Patērētāju diena 2018: patērētājiem ir vajadzīga labāka aizsardzība tiešsaistē

Kā vislabāk nodrošināt patērētāju aizsardzību tiešsaistē: šim jautājumam bija pievērsta galvenā uzmanība Eiropas 20. Patērētāju dienas pasākumā, kuru kopīgi rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Bulgārijas Ekonomikas un sociālo lietu padome 20. martā Sofijā. Konference bija iespēja ekspertiem un politikas veidotājiem apspriest digitalizācijas radītās jaunās problēmas patērētāju aizsardzības jomā gan Eiropas, gan valstu perspektīvā. Referenti bija vienisprātis par to, ka noteikumi par patērētāju tiesību aizsardzību ir labāk jāpiemēro un jāīsteno. Viena no jomām, kurā ir nepieciešami uzlabojumi, ir patērētāju informēšana par produktiem un pakalpojumiem. Tiek lēsts, ka aptuveni 1 % pasaules iedzīvotāju izlasa šādus noteikumus un nosacījumus, savukārt 72 % nezina, kādu informāciju par viņiem uzņēmumi vāc tiešsaistē. Tika paustas arī bažas par risku, ar ko var saskarties bērni digitālajā laikmetā. Eksperti brīdināja, ka sakarā ar pieaugošo nevienlīdzību ienākumu ziņā daudziem bērniem var nebūt iespējas iegūt prasmes, kas nepieciešamas, lai piekļūtu pārveidotam darba tirgum. Referenti arī vērsa uzmanību uz datu brīvu apriti, kas ir īpaši svarīga nākamās paaudzes digitālo pakalpojumu jomā. Tiek lēsts, ka publiskais sektors gūtu 1,4 miljardu EUR papildu ieņēmumus, ja tiktu novērsti datu lokalizācijas ierobežojumi. Patlaban vairāk nekā 44 % pasaules iedzīvotāju ir tiešsaistē salīdzinājumā ar 1 % pirms divdesmit gadiem. Pagājušajā gadā 87 % Eiropas iedzīvotāju bija piekļuve internetam. (ia)