EESK atbalsta komisāra izklāstu par topošo Mākslīgā intelekta stratēģiju

EESK ziņotāja par mākslīgo intelektu (AI) Catelijne Muller norāda, ka stratēģija, kuru EESK plenārsesijā 15. gada martā izklāstīja komisārs Andrus Ansip, pilnībā saskan ar Komitejas aicinājumu ES ieņemt pasaules līderpozīciju, nosakot satvaru mākslīgā intelekta atbildīgai attīstībai un ieviešanai.

Catelijne Muller norādīja, ka EESK ļoti atzinīgi novērtēja komisāru Ansip, Moedas un Gabriel 9. martā sniegto paziņojumu izveidot ekspertu grupu mākslīgā intelekta jautājumos, jo tajā ir pilnībā ņemtas vērā prasības, ko EESK izklāstīja savā pašiniciatīvas atzinumā, kurā aicināja:

  • noteikt Eiropas ētikas kodeksu mākslīgā intelekta jomā, lai nodrošinātu, ka mākslīgā intelekta attīstība atbilst ES vērtībām un pamattiesībām;
  • izveidot Eiropas mākslīgā intelekta infrastruktūru, lai veicinātu mākslīgā intelekta ilgtspējīgu attīstību;
  • pārbaudīt tiesību aktus, lai noskaidrotu, vai tie atbilst savam mērķim mākslīgā intelekta laikmetā;
  • veicināt inovāciju mākslīgā intelekta jomā, jo īpaši kopējo interešu labā.

“Domāju, ka Eiropa šobrīd patiešām ir ieņēmusi pasaules vadošo pozīciju,” norādīja Catelijne Muller.

Komisārs Ansip raksturoja pašreizējo digitālā vienotā tirgus stāvokli ES un sniedza pārskatu par Komisijas svarīgākajām iniciatīvām, lai tas kļūtu par realitāti: viesabonēšanas papildmaksas atcelšana, digitālā satura pārnesamība, nepamatotās ģeogrāfiskās bloķēšanas izbeigšana un vispārīgā datu aizsardzības regula, kas stājas spēkā maijā.

Citi nozīmīgi pamatelementi vēl ir paredzēti tādās jomās kā telekomunikācijas, e-privātuma regulējums un kiberdrošība.

Komisārs Ansip uzsvēra, ka sadrumstalotība joprojām ir ievērojams šķērslis un ka Eiropas integrācijas trūkuma izmaksas digitālajā vienotajā tirgū ir milzīgas: saskaņā ar Eiropas Parlamenta pētījumu — 415 miljardi euro gadā.

“Ir svarīgi, lai visiem dalībniekiem būtu saskaņoti noteikumi, jo, lai gan lielie pasaules mēroga dalībnieki var pielāgoties šiem 28 dažādajiem noteikumu kopumiem, jaunuzņēmumiem un MVU ir praktiski neiespējami saprast šos 28 noteikumu kopumus, un, ja mēs turpināsim šo digitālās Eiropas sadrumstalotību, tas būs ļoti vienkāršs vēstījums mūsu iedzīvotājiem, jo īpaši mūsu jaunuzņēmumiem: palieciet mājās vai pārcelieties uz ASV, ja vēlaties izvērst darbību,” norādīja komisārs.

Debašu dalībnieki uzsvēra, cik svarīgi ir nodrošināt taisnīgu pāreju darba ņēmējiem laikā, kad izzūd tradicionālās darbvietas un vēl nav izveidojušies jauni nodarbošanās veidi.

Visi dalībnieki bija vienisprātis, ka mūžizglītībai tagad vairāk nekā jebkad jākļūst par realitāti, lai palīdzētu ikvienam atrast savu vietu rītdienas darba tirgū, izmantojot jaunas prasmes jaunām darbvietām. (dm)