EESK ir gatava piebiedroties Eiropas Komisijai jauna migrācijas un patvēruma pakta veidošanā

Eiropas līmenī ir steidzami vajadzīgs jauns nolīgums par migrāciju, un ar šādu mērķi EESK ir gatava atbalstīt Eiropas Komisiju tās pastāvīgajā darbā. EESK priekšsēdētājs Luca Jahier savā 2020. gada 3. marta uzrunā Briselē skaidri pateica, ka migrācija ir EESK prioritāte — to apliecina fakts, ka Komiteja daudzus gadus ir ļoti aktīvi darbojusies šajā jomā. “Eiropas Savienībai ir tūlīt jāķeras pie jauna migrācijas un patvēruma pakta izstrādes un kopā ar dalībvalstīm jāstrādā integrācijas jomā. Mums ir jāizveido patiešām vienota patvēruma procedūra, kas būtu pārbaudīta, elastīga un efektīva,” viņš teica.

Eiropas iekšlietu komisāre Ylva Johansson, uzstādamās EESK Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētās nodaļas (SOC) rīkotajās debatēs, stāstīja par Eiropas Komisijas pašreizējo darbu migrācijas un patvēruma jomā un apņemšanos ar jaunu nolīgumu rosināt ES politikas veidošanu. “Mums ir nepieciešams jauns migrācijas un patvēruma pakts. Pirmkārt, tāpēc ka no tā ir atkarīgi visneaizsargātākie iedzīvotāji, un, otrkārt, tāpēc ka mūsu ekonomikai un sabiedrībai likumīga migrācija ir ieguvums: mūsu labklājības sistēmai ir nepieciešama ilgtermiņa stabilitāte un mūsu uzņēmumiem ir vajadzīgi prasmīgi cilvēki,” viņa norādīja.

Viņas skatījumā ir jāpalielina uzticēšanās un jāpārvar atšķirības starp dalībvalstīm, lai valstu valdības varētu atrast vienotu tālāko ceļu. “Mums ir jāsaprot, ka migrācija ir kaut kas normāls. Katru gadu Eiropas Savienībā ierodas no 2 līdz 2,5 miljoniem cilvēku: 140 000 jeb respektīvi 5 % no viņiem ierodas nelikumīgi. Tas nozīmē, ka 95 % cilvēku ierodas likumīgi, proti, viņu migrācija tiek uzraudzīta un netiek atstāta pašplūsmā,” viņa piebilda. (mp)