Gatavojoties jaunajai ES programmai invaliditātes jomā, 4. sērijā Ilgais un līkumotais ceļš uz pieejamību mēs apspriežam personu ar invaliditāti nodarbinātības situāciju. Mēs runājam par to, kas Eiropas Savienībai būtu jādara, lai darba vietas kļūtu iekļaujošākas – ne tikai fiziskajā aspektā, bet arī sabiedrības kolektīvajā nostājā, saskaņā ar kuru persona gandrīz nekad netiek uztverta citādi kā vien saistībā ar tās invaliditāti.

Frank Sioen un Alba Gonzalez – personas ar invaliditāti – mums pastāsta par šķēršļiem un traucēkļiem, kas bija jāpārvar, lai iegūtu un saglabātu darbu. Mark Priestley, Līdsas Universitātes invaliditātes politikas profesors, skaidro, kā pēdējo desmitgažu laikā Eiropas tiesību aktos un politikā ir attīstījušās personu ar invaliditāti tiesības uz darbu. EESK loceklis Yannis Vardakastanis runā par to, kādi praktiski pasākumi būtu jāiekļauj ES stratēģijā invaliditātes jomā nākamajai desmitgadei, lai pieejamību Eiropā padarītu par realitāti. (ll)