Godātie lasītāji!

Pēdējā ES samitā, kas notika februārī, tika gaidīts, ka valstu un valdību vadītāji panāks būtisku progresu virzībā uz vienošanos par ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu. Tomēr dziļo domstarpību dēļ viņiem neizdevās atrast kopsaucēju.

Ja vienošanās netiks panākta, mums draud vēl viena ES paralīze, ko pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā mēs nevaram atļauties.

Eiropas Savienības steidzamās prioritātes un risks, kas saistīts ar sarunām pēc Brexit, nedrīkst gaidīt, jo tas viss prasīs enerģiju, kas nepieciešama citām prioritātēm, kā, piemēram, migrācijas pakete, zaļais kurss, digitālā pārkārtošana un ekoloģiskā pārveide.

Ir pienācis laiks saņemt drosmi un izdarīt pareizo izvēli.

Tā nav cīņa par skaitļiem, bet gan par redzējumu. Jaunās Komisijas redzējums – “Eiropas Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem” – un jaunā Stratēģiskā programma, ko ES vadītāji pieņēma Sibiu pilsētā un apstiprināja Eiropadomes 2019. gada jūlija un decembra sanāksmē, ir jāīsteno, pieņemot lēmumus, kuri ir saskaņoti ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS).

Nevar vienkārši nolemt remontēt māju, ja nav atbilstīga budžeta.
Varu vienīgi teikt, ka mēs pilnībā piekrītam nostājai, ko EP priekšsēdētājs D. Sassoli ir paudis visu EP politisko partiju vienprātīgi atbalstītajā kopīgajā vēstulē. Pašlaik mums joprojām pietrūkst 230 miljardu eiro. Padomes priekšlikums ne tuvu nav pieņemams.

Tas nav nekāds noslēpums: ja vēlamies izvērst tālejošu Eiropas programmu, Eiropas Savienībai vajadzīgi pietiekami resursi. Šādu nostāju pirms pusotra gada esam pauduši atzinumā, kas pieņemts ar pārliecinošu balsu vairākumu, un esam to daudzreiz atkārtojuši.

Ja dalībvalstis nevēlas maksāt vairāk, lai sasniegtu tālejošus mērķus, par kuriem tās jau ir vienojušās un kurus jau ir apstiprinājušas, tad to uzdevums ir attiecīgi nodrošināt pašu resursus. Mums beidzot jāpanāk tas, par ko ir runāts pēdējos 15 gados. Mums jādara tas, ko Eiropas sabiedrība prasīja pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās. ES pilsoņi ir jārespektē, un viņu balsojums ir jāņem vērā, nevis jāignorē!

Uzskatu, ka ir pienācis laiks būt konsekventiem un piesaistīt visus pieejamos spēkus. Ir laiks rīkoties un izdarīt spiedienu uz mūsu valstīm, lai mūsu valdības rastu drosmi, politisko gribu un vajadzīgo godkāri izdarīt to, par ko tās jau ir vienojušās.

Esmu pārliecināts, ka šajā delikātajā situācijā mums jāpauž savs viedoklis un savā nostājā jābūt vienotiem ar Eiropas Parlamentu.

Luca Jahier

EESK priekšsēdētājs