“Vietējais skatījums” – 4. sērija: Ilgais un līkumotais ceļš uz pieejamību

Gatavojoties jaunajai ES programmai invaliditātes jomā, 4. sērijā Ilgais un līkumotais ceļš uz pieejamību mēs apspriežam personu ar invaliditāti nodarbinātības situāciju. Mēs runājam par to, kas Eiropas Savienībai būtu jādara, lai darba vietas kļūtu iekļaujošākas – ne tikai fiziskajā aspektā, bet arī sabiedrības kolektīvajā nostājā, saskaņā ar kuru persona gandrīz nekad netiek uztverta citādi kā vien saistībā ar tās invaliditāti.

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Godātie lasītāji!

Pēdējā ES samitā, kas notika februārī, tika gaidīts, ka valstu un valdību vadītāji panāks būtisku progresu virzībā uz vienošanos par ilgtermiņa budžetu jeb daudzgadu finanšu shēmu. Tomēr dziļo domstarpību dēļ viņiem neizdevās atrast kopsaucēju.

Ja vienošanās netiks panākta, mums draud vēl viena ES paralīze, ko pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā mēs nevaram atļauties.

Eiropas Savienības steidzamās prioritātes un risks, kas saistīts ar sarunām pēc Brexit, nedrīkst gaidīt, jo tas viss prasīs enerģiju, kas nepieciešama citām prioritātēm, kā, piemēram, migrācijas pakete, zaļais kurss, digitālā pārkārtošana un ekoloģiskā pārveide.

Īsumā

Eiropas Savienībai apņēmīgi jācīnās pret viltus ziņām

Sociālo plašsaziņas līdzekļu regulēšana, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstīšana un neatkarīgas kvalitatīvas žurnālistikas atbalstīšana – tie ir daži no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai apkarotu dezinformāciju un aizsargātu ES demokrātiju, norāda EESK.

EESK locekļi apmeklē Japānu, lai runātu par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ES un Japānas koordinācijas komitejas locekļi apmeklēja Japānu, lai apspriestu ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) īstenošanu un stiprinātu sadarbību ar Japānas partneriem. Vizītes laikā notika gan apaļā galda debates par aprites ekonomiku, gan arī pirmais ES un Japānas pilsoniskās sabiedrības kopīgais dialogs saistībā ar EPN.

EESK jaunumi

EPI DIENA 2020: aktīvisti aicina nodrošināt “jēgpilnu” sabiedrības iesaistīšanu konferencē par Eiropas nākotni

Atskatoties uz savu līdzšinējo pieredzi šādu iniciatīvu organizēšanā, aktīvisti, kas 2020. gada 25. februārī piedalījās Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) dienā, brīdināja, ka nedrīkst jautāt cilvēkiem, kādu Eiropu viņi vēlas, un pēc tam ignorēt viņu viedokli.

Eiropas Parlamentam jāiestājas par spēcīgu ES budžetu 2021.–2027. gadam

EESK ir uzstājīgi atkārtojusi savu prasību, ka 2021.–2027. gadam paredzētajai daudzgadu finanšu shēmai (DFS) jābūt 1,3 % apmērā no ES-27 nacionālā kopienākuma. Šī prasība izskan izšķirīgā brīdī, kad notiek mēģinājumi panākt vienošanos par nākamo ES ilgtermiņa budžetu un Eiropadome joprojām cenšas tikt skaidrībā par savu nostāju.

EESK plecu pie pleca ar Eiropas Komisiju veicina Eiropas zaļo nākotni

EESK atbalstīs Komisijas centienus vārdus saskaņot ar darbiem, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitralitāti un mūsu individuālās un kolektīvās atbildības centrā izvirzītu ilgtspēju. Plenārsesijā, kas notika 2020. gada 20. februārī Briselē, EESK priekšsēdētājs Luca Jahier atbalstīja Eiropas Komisijas šāgada darba programmu un tās uzsvaru uz ilgtspējīgu attīstību zaļākai Eiropai.

Invaliditātes stratēģija nākamajai desmitgadei: ES būtu jāuzņemas vadošā loma progresīvas politikas veicināšanā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja rīkoja augsta līmeņa konferenci, kurā tā pulcēja vadošos invaliditātes politikas dalībniekus, lai apspriestu ES jauno stratēģiju šajā jomā — stratēģiju, kura tiek izstrādāta un kura, paredzams, nākamajā desmitgadē būtiski ietekmēs dzīvi miljoniem ES pilsoņu ar invaliditāti.

EESK un SDO pastiprina centienus veidot mūsu vērtībām atbilstošas nodarbinātības nākotni

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) rīkoja debates ar Starptautisko Darba organizāciju (SDO), lai apspriestu nodarbinātības nākotni un Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Šā pasākuma mērķis bija izpētīt turpmākas iespējas sadarboties un pastiprināt centienus virzībā uz to, lai strauji mainīgā darba pasaule kļūtu taisnīga, cieņpilna un iekļaujoša nākamajām paaudzēm.

ES noteikumu par pārredzamu pārtikas apriti atbalstītāji uzstājas EESK plenārsesijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savā pēdējā plenārsesijā sveica Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) “Eat Original. Unmask Your Food” aktīvistus, kuri aicina Eiropas Komisiju ieviest obligātu izcelsmes marķējumu visiem pārtikas produktiem, lai novērstu krāpšanu un garantētu patērētāju tiesības uz informāciju.

EESK ir gatava piebiedroties Eiropas Komisijai jauna migrācijas un patvēruma pakta veidošanā

Eiropas līmenī ir steidzami vajadzīgs jauns nolīgums par migrāciju, un ar šādu mērķi EESK ir gatava atbalstīt Eiropas Komisiju tās pastāvīgajā darbā. EESK priekšsēdētājs Luca Jahier savā 2020. gada 3. marta uzrunā Briselē skaidri pateica, ka migrācija ir EESK prioritāte — to apliecina fakts, ka Komiteja daudzus gadus ir ļoti aktīvi darbojusies šajā jomā.

EESK pieņem nostāju par ekonomikas prioritātēm 2020. gadam

EESK februārī pieņēma atzinumu par Eiropas Komisijas ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju 2020. gadam (ECO/502) un atzinumu par ieteikumiem eurozonas ekonomikas politikai (ECO/503). Minētie atzinumi ir Komitejas ieguldījums debatēs par nākamā gada un vēlākām ekonomikas prioritātēm, kuras Eiropadome oficiāli pieņems martā.

Ilgtspējīga Eiropas nākotne ir atkarīga no akumulatoru izejvielu pieejamības

Eiropas Savienībai ir pēc iespējas ātrāk jānodrošina pastāvīga piekļuve izejvielām, lai attīstītu spēcīgu akumulatoru nozari elektrotransportlīdzekļiem. Uz šo jautājumu tika vērsta uzmanība debatēs, ko 2020. gada 5. februārī Briselē rīkoja Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa (TEN).

Eiropas kurss uz rūpēm par senioriem (Silver Deal): ES un dalībvalstīm būtu jānodrošina kvalitatīva ilgtermiņa aprūpe

EESK ziņojumā konstatēts, ka situācija mājsaimniecībās dzīvojošo aprūpētāju pakalpojumu nozarē nav ilgtspējīga un aprūpētāju darba apstākļi robežojas ar acīmredzamu ekspluatāciju, kā arī aprūpes saņēmējiem ir grūti atrast cenu ziņā pieejamu un kvalitatīvu aprūpi. Šāds stāvoklis ir izveidojies tāpēc, ka trūkst valsts atbalsta aprūpes pakalpojumu nozarei, un tas ir politiskās nevērības rezultāts.

Grupu jaunumi

Uzņēmumu ieguldījums virzībā uz Eiropas klimatneitralitāti — ilgtspējīgas attīstības mērķu un zaļā kursa optimāla izmantošana

EESK Darba devēju grupa

Pieaug to Eiropas uzņēmumu skaits, kas maina attieksmi un kas ikdienas darbībā tagad uzmanību pievērš ne tikai uzņēmējdarbības aspektiem, bet arī ekoloģiskiem un sociāliem aspektiem. Lai pāreja uz zaļo ekonomiku būtu sekmīga, Eiropas Savienībai ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi saviem uzņēmumiem un jāveicina konkurētspējas saglabāšana un ieguldījumi. Tie ir daži no secinājumiem, kas izskanēja konferencē “Uzņēmumu ieguldījums virzībā uz Eiropas klimatneitralitāti — ilgtspējīgas attīstības mērķu un zaļā kursa optimāla izmantošana”, kas 9. martā notika Splitā (Horvātija).

Jaunais ES budžets: Savienība, kas tiecas uz zemākiem mērķiem?

EESK Darba ņēmēju grupa

Pašreizējie koronavīrusa draudi un bēgļu krīze, kuras jaunākās norises šajā humānajā drāmā tagad izvēršas uz robežas starp Turciju un Grieķiju, atkal ir parādījuši, cik steidzami ir nepieciešama kopīga Eiropas reakcija uz problēmām, kas ir daudz plašākas nekā atsevišķu dalībvalstu spējas. Eiropas iestādēm tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir ne tikai jāvienojas par ES mēroga pasākumiem un stratēģijām, bet arī vairāk jāatbalsta šīs iniciatīvas ar resursiem.

Pilsoniskā sabiedrība — Eiropas vērtību mugurkauls

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” rīko konferenci Rijekā, Horvātijā, lai apspriestu to, kāda nozīme ir pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai dažu svarīgu jautājumu risināšanā mūsdienu Eiropā. Pēdējos gados ES ir saskārusies ar vairākām problēmām — klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, pieaugošu migrāciju un sarūkošu pilsoniskās sabiedrības telpu —, kas līdz šim nebijušā veidā var apdraudēt Eiropas Savienības pamatvērtības.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Sievišķīgā nots Eiropas mūzikas kultūrā

Atzīmējot šā gada Starptautisko sieviešu dienu 8. martā, EESK rīko izstādi “Sievišķīgās notis”, kas godina Eiropas mūziķes.

Izstādē aplūkojami stendi ar biogrāfijām, kas atspoguļo šo sieviešu sociālo identitāti no 16. gadsimta līdz mūsdienām un godina simtiem Eiropas sieviešu mūziķu un komponistu, kā arī vēsta par mūzikas kultūras attīstību.

Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar Itālijas organizāciju “Sieviešu toponīmija”, kam EESK 2019. gadā piešķīra pilsoniskās sabiedrības balvu par to, ka šī organizācija apkaro dzimumu nevienlīdzību, nosaucot sabiedriskas vietas ievērojamu sieviešu vārdos. (ck)