EESK atbalsta ES priekšlikumus, kas bezlīguma Brexit gadījumā paredz nodrošināt gaisa un autotransporta kravu pārvadājumus

Februārī pieņemtajos trijos atzinumos EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu, kurš paredz uz laiku pagarināt ES tiesību aktu piemērošanu, lai risinātu īpašās problēmas, kas bezlīguma Brexit gadījumā varētu skart gaisa un kravu pārvadājumu nozari.

  • Aviācijas drošība

EESK atbalsta rīcības plānu, ko izstrādājusi Komisija, lai pielāgotos bezlīguma Brexit scenārijam; Komisija ir paredzējusi īpašus pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī turpmāk aeronavigācijas ražojumu, detaļu, ierīču un uzņēmumu sertifikāti paliek derīgi. “ES regulējums būtu jāizmanto tikai tad, ja nebūtu citu iespēju, kā atrisināt aviācijas drošības jautājumus. Pasākumu mērķis ir nevis izvērst status quo, bet gan piedāvāt pagaidu risinājumu, lai nozare varētu turpināt ievērot augstākos drošības standartus, kamēr AK būs izveidojusi savas aģentūras un savus tiesību aktus, lai tai būtu sava drošības aģentūra,” teica ziņotājs Thomas McDonogh.

  • Gaisa pārvadājumu pakalpojumi

Komiteja atbalsta arī pieeju, ko Komisija izmanto priekšlikumā par ārkārtas pasākumu regulu, kuras mērķis ir nodrošināt pamata pakalpojumus gaisa satiksmes jomā, un norāda, ka to nevar uzskatīt par centieniem izvērst pašreizējos noteikumus — jo īpaši Regulu (EK) Nr. 1008/2008 — vai pat par vienpusēju izstāšanās līgumu, jo tiesības ir ierobežotas laika un mērķa ziņā. Atzinuma autors Jacek Krawczyk teica: “Ierosinātā regula ir pagaidu risinājums un jāuzskata par ārkārtas plānu, kura mērķis ir samazināt krasa Brexit ietekmi. Tas ir vienīgais reālais veids, kā mazināt iespējamās nopietnās negatīvās sekas, kas sagaidāmas aviācijas nozarē, ja izstāšanās līgums netiks ratificēts pirms 2019. gada 29. marta.”

  • Autotransporta kravu pārvadājumi

Turklāt EESK atbalsta Komisijas priekšlikumus, kuri Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem dod tiesības līdz 2019. gada 31. decembrim brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā, ja vien arī ES pārvadātāji drīkstēs pārvietoties Apvienotās Karalistes teritorijā atbilstīgi godīgiem, taisnīgiem un nediskriminējošiem konkurences nosacījumiem. “Mēs ļoti ceram, ka līdz AK izstāšanās dienai britu varas iestādes pieņems līdzvērtīgu pagaidu pasākumu kopumu, kas ES autopārvadātājiem, kuri pārvietojas Apvienotajā Karalistē, nodrošinās tādas pašas tiesības, kādas Komisija pagaidu kārtā piedāvā Apvienotajā Karalistē licencētajiem pārvadātājiem, ļaujot tiem pārvadāt kravas starp Apvienoto Karalisti un pārējām 27 dalībvalstīm,” teica ziņotājs Raymond Hencks. (mp)