Darba devēju organizācijas par Eiropas vēlēšanām

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Uzņēmēju aprindām ir jāpanāk, lai to balss tiktu labi un skaidri sadzirdēta Eiropas vēlēšanu kampaņā. Darba devēju organizācijām būtu jāuzsver ne tikai tas, kas tām būtu vajadzīgs un ko tās vēlētos sagaidīt nākamajā Eiropas Parlamenta pilnvaru termiņā, bet arī tas, kāda ir Eiropas Savienības pozitīvā ietekme uz viņu darbību un cilvēku ikdienas dzīvi. Šie ir daži no secinājumiem, kas EESK Darba devēju grupas februāra sanāksmē tika izdarīti sarunās ar organizācijas “BusinessEurope”, apvienības “SMEunited” un uzņēmumu centra “CEEP” (Eiropas Darba devēju un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu centrs) pārstāvjiem.

“Digitalizācija, ekonomikas zaļināšana un piekļuve kvalificētam personālam un izmaksu ziņā pieejamai tehnoloģijai mazo un vidējo uzņēmumu skatījumā ir viena no lielākajām problēmām, kuras risināšanai būtu vajadzīgs ES atbalsts,” norādīja apvienības “SMEunited” ģenerālsekretāre Veronique Willems. Šīs organizācijas skatījumā MVU paredzēta horizontāla politika ir labāks optimālu rezultātu sasniegšanas līdzeklis nekā atsevišķai nozarei paredzēta pieeja.

“Mums ir jāpalīdz cilvēkiem saprast, ka Eiropas dzīvesveids ir labākais dzīvesveids pasaulē un ka par to ir jāpateicas Eiropas Savienībai. Tā ir kopīga visu uzņēmēju atbildība,” uzskata organizācijas “BusinessEurope” ģenerāldirektors Markus Beyrer. Viņa pārstāvētā organizācija ir iesaistīta kampaņās, kuru mērķis ir ar tās locekļu palīdzību palielināt vēlētāju aktivitāti gan Eiropas, gan nacionālā līmenī.

Uzņēmumu centrs “CEEP” ir īpaši pievērsies trim “D” jautājumiem: digitalizācija, dekarbonizācija un demogrāfiskā novecošana. “Šīs trīs tendences ir mūsu darbības galvenais pamats, un tieši šajā jomā mēs varam darīt vēl vairāk,” norādīja centra “CEEP” ģenerālsekretāre Valeria Ronzitti. (lj)