Publicēta brošūra par pilsoniskās sabiedrības 12. semināru par plašsaziņas līdzekļiem

Publicēta jauna brošūra, kurā lasītāji var uzzināt svarīgāko par debatēm seminārā “Aizstāvēt Eiropas vērtības” un izlasīt svarīgākās atziņas, kas izskanēja debašu dalībnieku un pasākuma atklāšanas runās.

Pilsoniskās sabiedrības 12. seminārs par plašsaziņas līdzekļiem 2018. gada 22.–23. novembrī notika Atēnu kvartālā Aegli Zappiou (Grieķija), un trīs semināra paneļdiskusijās tika apspriesti tādi aktuāli jautājumi kā multikulturālisms, nacionālisma un neliberālu uzskatu izplatīšanās un solidaritātes mazināšanās – tendences, kas apdraud Eiropas pamatvērtības.

Pirmajā paneļdiskusijā runa bija par Eiropas vērtību un ekstrēmisma ideoloģijas sadursmi, otrās paneļdiskusijas dalībnieki sprieda par to, ka Eiropas liberālā demokrātija saskaras ar neliberālu uzskatu izplatīšanos dažās dalībvalstīs, un trešajā paneļdiskusijā tika analizēta pilsoniskās sabiedrības loma demokrātiskas, uz vērtībām balstītas un vienotas Eiropas aizsardzībā. Plašsaziņas līdzekļu, akadēmisko aprindu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, kas uzrunāja debašu dalībniekus, dalījās zināšanās un ar pasākuma dalībniekiem apsprieda aktuālos jautājumus un Eiropas vērtību aizstāvēšanas iespējas.

Brošūra ir pieejama šeit.

Semināram veltītu video var noskatīties šeit. (ehp)