EESK pieņem stingrākus Reglamenta un Komitejas locekļu rīcības kodeksa noteikumus

2019. gada 20. februāra plenārsesijā EESK pieņēma priekšlikumu grozīt savu Reglamentu un tajā kā pielikumu iekļaut jaunu Komitejas locekļu rīcības kodeksu. Jaunajā Reglamentā un Rīcības kodeksā, kas stājās spēkā 2019. gada 15. martā, ir ņemts vērā arī Eiropas Parlamenta nesen pieņemtais Reglaments, it īpaši tā normas attiecībā uz jebkāda veida aizskarošas izturēšanās novēršanu un apkarošanu.

EESK, cenšoties īstenot tās priekšsēdētāja Luca Jahier iniciatīvu un saņēmusi grupu un administrācijas visaptverošu atbalstu, nostiprināja tādu principu kā cieņpilna attieksme darbavietā un izveidoja iekšējo uzraudzības mehānismu, kura mērķis nepieļaut Komitejas locekļu jebkāda veida aizskarošu izturēšanos un kurš paredz arī sankcijas.

Komitejas locekļiem pēc iecelšanas būs jāparaksta rīcības kodekss. Jaunie noteikumi attiecas uz Komitejas locekļu un Komitejā strādājošu citu personu attiecībām un uz Komitejas locekļu savstarpējām attiecībām. Atkarībā no pārkāpuma smaguma pakāpes Komitejas locekļiem var piemērot šādas sankcijas: pagaidu atbrīvošana no ziņotāja, izpētes grupu priekšsēdētāja un izpētes grupu locekļa pienākumu pildīšanas, komandējumiem un dalības ārkārtas sanāksmēs.

Komiteja arī garantē “dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principu ievērošanu” un apņemas gādāt, “ka visās tās struktūrvienībās sieviešu proporcija ir lielāka” (1. punkta 4. apakšpunkts).

Pilns Reglamenta un Rīcības kodeksa teksts drīz būs pieejams EESK tīmekļa vietnē. (dgf)