Cīņā pret populismu jāiesaistās ikvienam

Ekonomikas progress un sociālā stabilitāte ir divi galvenie elementi cīņā pret eiroskepticismu, taču ar tiem vien nepietiek: ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība!

Pētījuma “Sabiedrības ārpus metropolēm: pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma cīņā ar populismu” prezentācijā, kas notika 2019. gada 20. februārī Briselē, EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” aplūkoja populisma pieaugumu Eiropas Savienībā, analizējot, kā un kāpēc tas ir radies, un izcēla pilsoniskās sabiedrības svarīgo lomu tā apkarošanā.

Lai gan ekonomiskajam progresam un sociālajai stabilitātei ir būtiska loma to problēmu risināšanā, kuras rada eiroskepticismu, ar šiem faktoriem vien nepietiek. Pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir jārīkojas, lai sniegtu pozitīvu vēstījumu par Eiropas vērtību un nozīmi un tuvinātu Eiropu tās iedzīvotājiem. “Liberālās demokrātijas saglabāšana ir mūsu visu uzdevums,” norādīja EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs Arno Metzler. “Uzskatu, ka vienīgais veids, kā apkarot populismu, ir izmantot mūsu demokrātisko sistēmu — to pašu sistēmu, ko populisti mēģina apdraudēt: Eiropas Savienībai ir ne tikai jāuzrunā cilvēki, bet arī aktīvi viņos jāieklausās un viņi jāiesaista dialogā. Eiropas pilsoniskajai sabiedrībai būtu jāpalīdz Savienībai uzrunāt iedzīvotājus, tādējādi novēršot un ierobežojot populistisko partiju šķietamo pievilcību,” viņš turpināja.

Pētījumi liecina, ka ekonomikas lejupslīde, sociālā nestabilitāte un zems izglītības līmenis ir daži no būtiskākajiem faktoriem, kas veicina lielāku atbalstu populistiem visā ES. Tomēr ir jāapsver arī citi sarežģītāki un savstarpēji saistīti faktori, piemēram, vēlme saglabāt status quo un nepieciešamība aizsargāt tradicionālās vērtības, monokultūru vai konkrētu identitāti. (mp)