Enerģētikas pārkārtošana var būt sekmīga tikai tad, ja tiek iesaistīti visi cilvēki

TEN specializētās nodaļas februāra sanāksmes darba kārtībā bija ieļauts tāds jautājums kā cilvēku loma enerģētikas pārkārtošanā, un sanāksmē piedalījās enerģētikas eksperti, kas iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar iedzīvotājiem.

Kādu labumu enerģētikas pārkārtošana var dot iedzīvotājiem? Kā nodrošināt enerģijas vispārēju pieejamību? Enerģētikas pārkārtošana nozīmē, ka mūsu sabiedrībā notiks būtiskas pārmaiņas, un tā ietekmēs katra cilvēka ikdienas dzīvi. Runa ir ne tikai par klimata pārmaiņām, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un jaunu tehnoloģiju izmantošanu. Šī pārkārtošana paver iespēju veikt strukturālas pārmaiņas, kurās iedzīvotājiem ir jāuzņemas svarīga loma. Iedzīvotāju iesaistīšanas jautājums ir būtisks. “Enerģētikas pārkārtošana nevar būt sekmīga, ja netiek iesaistītas visas ieinteresētās personas. Mums jāņem vērā visu iesaistīto dalībnieku vajadzības,” sacīja TEN specializētās nodaļas priekšsēdētājs Pierre Jean Coulon. “Enerģijai ir jākalpo galīgajam mērķim, proti, vienkāršot iedzīvotāju, arī ģimeņu un uzņēmumu, dzīvi. Bez enerģijas nav iespējams apmierināt mūsu pamatvajadzības: nav izglītības, veselības aprūpes un transporta.”

Enerģētikas pārkārtošanai ir ļoti liels ekonomiskais un sociālais potenciāls, it īpaši reģionu līmenī. Tā kā atjaunojamo energoresursu enerģijas decentralizētas ražošanas tehnoloģiju izmaksas strauji sarūk, mazāk attīstītiem reģioniem paveras ļoti plašas iespējas attīstīt vietējo ekonomiku un nodrošināt, ka iedzīvotāji var kļūt par ražojošiem patērētājiem. Citiem vārdiem sakot, cilvēki ne tikai iegādājas (patērē) tīru enerģiju, bet arī aktīvi piedalās procesā, jo ir iesaistījušies enerģijas ražošanā. “Ja cilvēks uz jumta novieto septiņus saules enerģijas paneļus, viņš saražo tik daudz enerģijas, cik turpmāk parasts elektrotransportlīdzeklis patērēs vienā gadā,” videovēstījumā teica EESK loceklis Lutz Ribbe.

Vienlaikus ir jānorāda uz bažām par to, ka šajā procesā daži reģioni, pilsētas un neaizsargātas grupas, iespējams, tiks atstātas novārtā. Tāpēc ir ļoti svarīgi “iet jaunu ceļu, reģionos izveidojot atjaunojamo energoresursu enerģijas ciklus un sasaistot enerģētikas un reģionālo politiku,” turpināja L. Ribbe. “Ja būs politiskā griba, mēs varam, ražojot atjaunojamo energoresursu enerģiju, sekmēt enerģētiskās nabadzības novēršanu.” (mp)