Gabriele Bischoff par Starptautisko sieviešu dienu

Starptautiskajā sieviešu dienā mēs cildinām sievietes un ne vien atceramies sasniegto, bet domājam arī par to, kas vēl darāms. Šogad Darba ņēmēju grupa īpašu uzmanību velta vīriešiem. Kādēļ dienā, kad tiek cildinātas sievietes, būtu jāpievēršas vīriešiem? Tādēļ, ka dzimumu līdztiesība nav tikai sieviešu problēma. Ja neiesaistīsim vīriešus, īstu dzimumu līdztiesību nebūs iespējams panākt.

Eiropas Savienībā paternitātes atvaļinājumu un/vai vecāku atvaļinājumu vidēji izmanto tikai 10 % vīriešu. Dažās dalībvalstīs viņu skaits sasniedz vien 5 %. Sievietes uzņemas lielāko atbildību par bērnu un citu apgādājamo personu aprūpi, kā arī izdara vairumu mājas darbu. Ja šie stereotipi netiks apkaroti, dzimumu līdztiesību nebūs iespējams sasniegt.

Eiropas Komisijas priekšlikums tiesību aktam par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem noteikti palīdzētu to izdarīt. Ar šādu tiesību aktu tiktu ieviestas tiesības uz apmaksātu paternitātes atvaļinājumu tēviem ap bērna piedzimšanas laiku. Ar to tiktu ieviests arī apmaksāts vecāku atvaļinājums. Vecāki jau tagad līdz bērna 8 gadu vecumam var ņemt vecāku atvaļinājumu, taču nav noteikts, ka tam obligāti jābūt apmaksātam. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tik maz vīriešu to izmanto. Komisija ierosina noteikt, ka vecāku atvaļinājumam ir jābūt apmaksātam un pieejamam līdz bērns sasniedz12 gadu vecumu. Priekšlikumā ierosināts arī 5 dienas ilgs apmaksāts aprūpētāja atvaļinājums.

Eiropas pievienotā vērtība izpaužas tieši kā jaunu kopēju minimālo standartu noteikšana. Tāda ir mūsu Eiropa: sociāla, taisnīga un demokrātiska.

8. martā es vienmēr atceros mūsu kustības skaisto dziesmu:

Mēs gribam maizi, bet arī rozes!“ Šogad mēs gribam arī direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru.

#IwantWorkLifeBalance

Ar solidāriem sveicieniem!

Gabriele Bischoff ir Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja