Darba devēji apspriedīs prasmju trūkuma novēršanu

sagatavojusi Darba devēju grupa

Darba devēju grupa kopā ar Bulgārijas darba devēju apvienību 22. martā Sofijā rīko konferenci "Prasmju trūkuma novēršana izaugsmes un darbvietu radīšanas veicināšanai — uzņēmumu perspektīva". Tajā paredzēta dalībnieku paraugprakses apmaiņa un prasmju trūkuma novēršanai piemērotu risinājumu apspriešana. Pasākums tiek rīkots saistībā ar Bulgārijas prezidentūru ES Padomē.

Kādi ir pašreizējās prasmju neatbilstības cēloņi? Kā veicināt to prasmju ieguvi, kas nepieciešamas uz zināšanām balstītā ekonomikā? Kā būtu iespējams izglītības sistēmas pielāgot mūsdienu vajadzībām? Kādas reformas ir nepieciešamas? Kas būtu jādara Eiropas un valstu līmenī? Šie ir daži no jautājumiem, uz kuriem konferences dalībnieki mēģinās atbildēt. Konferencē būs dzirdams valstu un Eiropas darba devēju organizāciju, Bulgārijas valdības un parlamenta un ES aģentūru pārstāvju viedoklis.

Prasmju trūkums ir problēma, ko Eiropas uzņēmumi izjūt arvien spēcīgāk. Darbinieki ar piemērotām prasmēm ir uzņēmumu konkurētspējas panākumu atslēga. Četrdesmit procentiem darba devēju ir grūti atrast cilvēkus ar prasmēm, kuras nepieciešamas uzņēmuma attīstībai un inovācijai. Vienlaikus to cilvēku skaits, kuru lasīt un rakstīt prasme ir neapmierinoša, Eiropā sasniedz 70 miljonus, bet to, kuru rēķinpratība un digitālās prasmes ir vājas, ir vēl vairāk. (lj)