EESK aicina dalībvalstis paātrināt EMS izveides pabeigšanu

Dalībvalstīm ir steidzami jāķeras pie darba, lai veidotu stabilu, pārtikušu un noturīgāku ekonomisko un monetāro savienību. Tādēļ ir vajadzīgi turpmāki pasākumi valstu un ES līmenī — tas ir viens no galvenajiem secinājumiem nesen EESK notikušajās publiskajās debatēs par EMS izveides pabeigšanu.

Ekonomikas eksperti un institucionālie un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji bija vienisprātis, ka pašreizējie problēmjautājumi un no pagājušajām krīzēm gūtās atziņas skaidri liecina par to, ka jāreformē EMS un jāpabeidz tās izveide, kamēr pašreizējā ekonomikas atlabšana un tas, ka sabiedrība aizvien vairāk atbalsta eiro, tam nodrošina lielisku izdevību.

Debašu dalībnieki norādīja, ka it īpaši nepieciešams ātri pabeigt banku savienības un kapitāla tirgu savienības izveidi, lai virzītos uz EMS izveides pabeigšanu. Viņi mudināja dalībvalstis un Komisiju nodrošināt turpmāko finanšu ilgtspēju un nākamajos lēmumos par EMS panākt pareizo līdzsvaru starp atbildību un solidaritāti.

Tika prezentēti četri paātrinoši faktori, kurus varētu izmantot ES līmenī, lai maksimāli palielinātu iekšējo strukturālo reformu ietekmi: kopīga eirozonas makroekonomikas stratēģija asimetrisku satricinājumu pārvarēšanai, kopīga pieeja ieguldījumu un inovācijas finansēšanai mikroekonomikas līmenī, eirozonas budžets konkrētu Eiropas sabiedrisko labumu finansēšanai un efektīvāka un atbildīgāka iestāžu sistēma, kurā paredzēta, piemēram, eirozonas finanšu ministra iecelšana.

EESK ziņotāji Mihai Ivaşcu (Dažādu interešu grupa) un Stefano Palmieri (Darba ņēmēju grupa) debašu secinājumus iekļaus Komisijas ierosinātajam EMS tiesību aktu kopumam veltītā atzinumā, par kuru balsos šā gada aprīlī. (jk)