EESK priekšlikumi īstas kiberdrošības radīšanai

Eiropas Savienībai būtu jāstiprina Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) kā ES kiberdrošības aģentūras pilnvaras, jāizveido Eiropas līmeņa sertifikācijas satvars un jāpievēršas interneta lietotāju izglītošanai un aizsardzībai.

Alberto Mazzola un Antonio Longo izstrādātajā un februāra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā EESK visumā atbalsta Eiropas Komisijas iesniegto Kiberdrošības tiesību aktu kopumu.

Īpašais Eirobarometra apsekojums par eiropiešu attieksmi pret kiberdrošību liecina, ka 73 % interneta lietotāju uztrauc tas, ka tīmekļa vietnēm sniegtā personiskā informācija varētu nebūt drošībā, un 65 % uztrauc, ka publisko iestāžu uzglabātā informācija varētu nebūt drošībā. Lielākā daļa respondentu ir nobažījušies, ka viņi varētu kļūt par dažādu veidu kibernoziegumu upuriem, bet visvairāk viņus biedē ļaunprogrammatūra viņu ierīcēs (69 %), identitātes zādzība (69 %), kā arī krāpšana ar bankas kartēm un krāpšana internetbankā (66 %).

Eiropas kiberdrošības satvara uzlabošanas nolūkā Komiteja ierosina vairākus praktiskus pasākumus.

  • Tīklu un informācijas drošības aģentūras kā ES kiberdrošības aģentūras stiprināšana

EESK piekrīt Komisijai, ka Tīklu un informācijas drošības aģentūras kā ES kiberdrošības aģentūras (ENISA) pilnvarām vajadzētu būt pastāvīgām. Tomēr EESK uzskata arī, ka šai aģentūrai būtu jāpiešķir vairāk finanšu resursu un tās darbība būtu jāvērš uz atbalstu e-pārvaldībai un personu un organizāciju digitālajai identitātei.

  • Eiropas kiberdrošības sertifikācija

Komiteja uzskata, ka būtu jāievieš ES kiberdrošības sertifikācijas satvars, kurā atšķirīgām nozarēm būtu noteiktas atšķirīgas prasības. Sertifikācijas sistēmas palīdzētu uzlabot drošību atbilstoši pašreizējām vajadzībām un zināšanām par apdraudējumu. Tām vajadzētu būt balstītām uz kopīgi definētiem Eiropas kiberdrošības un starptautiska līmeņa IKT standartiem.

  • Cilvēkfaktors: patērētāju izglītošana un aizsardzība

EESK uzskata, ka Komisijas priekšlikuma uzmanības centrā vajadzētu būt personu un uzņēmumu kiberprasmju uzlabošanai un iesaka triju veidu pasākumus: mūžizglītības un apmācības programmas, izpratnes veidošanas kampaņas un ES sertificētu mācību programmu izveide vidējās izglītības iestādēm un profesionāļiem. (mp)

Fotoattēlā: EESK atzinuma par Kiberdrošības aktu ziņotājs Alberto Mazzola un līdzziņotājs Antonio Longo.