Pasākumi klimata jomā: jādod spēcīgs signāls nevalstiskajiem dalībniekiem

Atzinumā “Veicināt nevalstisko dalībnieku pasākumus klimatā jomā”, Eiropas Ekonimikas un soziālo lietu komiteja (EESK) ierosina veidot Eiropas dialogu — tā galvenais mērķis būtu uzlabot pasākumu klimata pārmaiņu jomā pievilcību dažādajiem nevalstiskajiem dalībniekiem, lai šādi pasākumi kļūtu par jaunām “ierastām darbībām”.

“Mums jau ir daudzi nelieli projekti enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, mežsaimniecības u. c. jomās, un mums tie ir jāpopularizē un vairāk jāatbalsta, gan uzlabojot regulējumu, gan atvieglojot piekļuvi finansējumam. Ir svarīgi paust spēcīgu un pozitīvu vēstījumu mazajiem uzņēmumiem un pilsoniskajai sabiedrībai,” teica ziņotājs Mindaugas Maciulevičius.

EESK aptaujā nevalstiskie dalībnieki norāda, ka — no viņu skatpunkta — visvairāk ir vajadzīgs

  • izveidot atbalstošu politisko/tiesisko vidi;
  • nodrošināt piekļuvi publiskajiem līdzekļiem un nodokļu atvieglojumiem;
  • apmainīties ar zināšanām un labu praksi/pārņemamiem piemēriem, veidot veiktspēju;
  • uzlabot sadarbību starp dažādiem dalībniekiem privātajā un publiskajā jomā.

“Neskatoties uz spēcīgu vadošo lomu pasaulē, Eiropas Savienībai trūkst iekšējas sistēmas, kas rada atbalstošu vidi nevalstisko dalībnieku pasākumiem klimata jomā,” piebilda līdzziņotājs Josep Puxeu Rocamora, “un mums Komisijai ir jāatgādina par tās atbildību”.

Eiropas dialoga mērķis būtu ņemt vērā nevalstisko dalībnieku vajadzības, īpašu uzmanību veltīt tam, lai izveidotu stratēģisko saikni starp esošajām programmām, iniciatīvām un institūcijām, un sniegt pārskatu par pasākumiem klimata jomā. Lai sāktu virzīties uz Eiropas dialogu, 2018. gadā būtu jārīko pasākums, kas pulcē pārstāvjus no ieinteresēto personu tīkliem, ES iestādēm un dalībvalstīm. (sma)