EESK debates ar prezidentvalsts Rumānijas pārstāvjiem: pienācis brīdis atjaunot iedzīvotāju un ES saikni

EESK janvāra plenārsesijas darba kārtībā bija debates, kurās piedalījās Rumānijas premjerministre Vasilica‑Viorica Dăncilă un kurās apsprieda ES prezidentvalsts Rumānijas prioritātes 2019. gada pirmajam pusgadam. EESK priekšsēdētājs Luca Jahier uzsvēra, cik svarīgi ir Eiropas Parlamenta vēlēšanu priekšvakarā atjaunot Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos politikai.

Jāpanāk, ka visnozīmīgākie procesa dalībnieki, proti, Eiropas iedzīvotāji, labāk izprot integrācijas procesu, ir ieinteresēti šajā procesā un to atbalsta. “Sibiu samitā paredzētās debates par Eiropas nākotni notiks simboliskā datumā — 2019. gada 9. maijā, kad atzīmējam Eiropas dienu. Tā būs pēdējā iespēja pirms vēlēšanām nodemonstrēt, ka vienota un stipra Eiropas Savienība izprot iedzīvotāju vajadzības un ir apņēmības pilna drosmīgi rīkoties savu iedzīvotāju interesēs,” sacīja L. Jahier. “Mums vajadzīgi ne tikai efektīvāki ES politikas pasākumi, bet arī jauns, pozitīvs naratīvs, lai varētu atjaunot iedzīvotāju un Eiropas projekta saikni un viņu uzticēšanos politikai, vienlaikus stiprinot kohēziju un vēršoties pret populisma izpausmēm,” viņš piebilda.

V.-V. Dăncilă pauda apņēmību panākt būtisku progresu visneatliekamāko ES uzdevumu jomā, lai stiprinātu vienotību, kohēziju, solidaritāti un vienlīdzību. Viņa arī vēlreiz uzsvēra, ka Rumānija, kas pašlaik ir ES prezidentvalsts, pilnībā respektē Eiropas vērtības un uzklausīs Eiropas iedzīvotāju viedokli par to, kādai vajadzētu būt Eiropas Savienības turpmākajai virzībai. “Tā ir prezidentvalsts Rumānijas prioritāte. Mēs nāksim klajā ar risinājumiem un pieņemsim lēmumus, kas ir iespējami tuvi iedzīvotājiem un reālajam stāvoklim mūsu sabiedrībā. Tikai ar iedzīvotāju pastāvīgu iesaistīšanu spēsim saglabāt Eiropas spēku un saliedētību,” viņa teica. Arī prezidentvalsts devīze tāpēc ir “Saliedētība — kopīga Eiropas vērtība”. (mp)