“Pilsoniskās sabiedrības atbalsts renESansei” Kādu Eiropu mēs vēlamies pēc EP vēlēšanām?

Pēc EESK priekšsēdētāja Luca Jahier aicinājuma š. g. 21. februārī tiks rīkots pasākums Pilsoniskās sabiedrības atbalsts renESansei. Debatēs būs iespēja uzklausīt organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokli, savukārt ES iestādes varēs izteikt savas cerības un vēlmes, kā arī izklāstīt savu redzējumu par Eiropu pēc EP vēlēšanām.

Šī tikšanās, kurā piedalīsies EESK locekļi, dos iespēju kopīgi apspriest Eiropas nākotni. Līdzdalību šajā pasākumā apstiprinājušas divas gados jaunas aktīvistes: Greta Thunbergno Zviedrijas, kuras vides aktīvisms pazīstams ar saukli Neejam uz skolu bet uz klimata demonstrāciju, un Madeleina Kay jeb EU Supergirl, pārliecināta Brexit pretiniece no Lielbritānijas.

Debates notiks divās daļās: priekšpusdienā (no plkst. 9.00 līdz 12.30) ES iestāžu priekšsēdētāji – Jean-Claude Juncker(Eiropas Komisija), Antonio Tajani (Eiropas Parlaments), Karl-Heinz Lambertz (Reģionu komiteja) piedalīsies viedokļu apmaiņā ar uzaicinātajām personām. Viņi diskutēs ar līderiem no tādām Eiropas organizācijām un kustībām kā Business Europe, Eiropas Arodbiedrību konfederācija (CES/ETUC), Europa Nostra un CIVICO. Savu ieguldījumu debatēs par Eiropas nākotni sniegs arī Grieķijas, Itālijas, Bulgārijas un Maltas Ekonomikas un sociālo lietu padomju priekšsēdētāji. 

Pēcpusdienā notiks 7 tematiski darbsemināri, piemēram, par uzņēmējdarbībai labvēlīgiem apstākļiem, ilgtspējīgu attīstību, izglītību, pamattiesībām un Eiropas vērtībām, darba tirgus nākotni, kultūru un mieru. Šo darbsemināru secinājumi tiks izmantoti, lai tieši pirms EP vēlēšanām sagatavotu EESK atzinumus par nākotnes Eiropu.

Ir izveidota šā pasākuma tīmekļa vietne ar tēmturi #EUcivilsociety saziņai sociālajos tīklos.

2019. gada 21. februārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.30 Charlemagne ēkā, 170 rue de la Loi

no plkst. 14.30 līdz plkst. 18.00 EESK, Jacques Delors ēkā, 99, rue Belliard (ehp)