Darba devēju projekti Rumānijas prezidentūrai

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

“Saliedētība — kopīga Eiropas vērtība” ir Eiropas Savienības Padomes Rumānijas prezidentūras devīze 2019. gada pirmajā pusgadā. Darba devēju grupa saskata virkni sinerģiju starp Rumānijas prezidentūras prioritātēm un saviem politiskajiem mērķiem. Tādēļ grupa prezidentūras laikā plāno pasākumu, kurā galvenā uzmanība būs pievērsta uzņēmējdarbībai.

Darba devēju grupa aprīlī rīkos augsta līmeņa konferenci par Eiropas uzņēmējdarbības modeli, kas notiks Bukarestē ar Rumānijas prezidenta atbalstu un sadarbībā ar Rumānijas darba devēju organizāciju. Pasākumā tiks apspriesta MVU politikas nākotne, tostarp nepieciešamība pēc jauna redzējuma un papildu pasākumiem gan dalībvalstu, gan ES līmenī, kas paredzēti, lai atbalstītu uzņēmējdarbību un MVU. Darba devēji uzskata, ka uzņēmējdarbības un MVU konkurētspējas veicināšana kā nobriedusi, proaktīva un efektīva politika var padarīt Eiropu stiprāku un spējīgāku risināt problēmas, ar kurām tā pašlaik saskaras. (lj)