Brexit bez vienošanās apdraud aeronautikas un ķīmijas rūpniecības dzīvotspēju gan Apvienotajā Karalistē, gan ES

EESK Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvās komisijas (CCMI) rīkotajā augsta līmeņa diskusijā par Brexit ietekmi uz aeronautikas un ķīmijas rūpniecību dalībnieki vienojās, ka Apvienotajai Karalistei būtu jāsaglabā saskaņotība ar ES tiesību aktiem un ka attiecībā uz ķīmiskajām vielām ļoti svarīga ir REACH regula. Attiecībā uz aeronautikas nozari būtu jānoslēdz nolīgumi par savstarpīgumu svarīgākajās jomās, un plānotais pārejas periods būtu jāpagarina vismaz uz pieciem gadiem.

“Ir ļoti svarīgi rast savstarpīguma risinājumus galvenajās nozarēs,” brīdināja Jan Pie, Eiropas Aeronautikas, kosmosa un aizsardzības nozaru asociācijas (ASD) ģenerālsekretārs, kurš aicināja pagarināt pārejas periodu. Vienošanās nepanākšana lielākoties ietekmētu piegādes ķēdi, jo savlaicīgai piegādei ir vajadzīga netraucēti funkcionējoša piegādes ķēde. Komponentiem bieži vien ir vairākkārt jāšķērso Lamanša šaurums, pirms notiek ražojuma galīgā montāža. Tikai vienas sastāvdaļas aizkavēšanās ir pietiekama, lai apstātos visa piegādes ķēde. Tas pats attiecas uz darba ņēmēju pārvietošanos: speciālistiem ir nepieciešams ātri nokļūt no Lielbritānijas Eiropas Savienībā un atpakaļ. Galvenās bažas uzņēmumiem ir saistītas ar atšķirībām starp ES un Apvienotās Karalistes regulējumu.

Vienošanās par Brexit ir nepieciešama arī ķīmiskajai rūpniecībai, uzsvēra Ian Cranshaw, Ķīmiskās rūpniecības apvienības (CIA) starptautiskās tirdzniecības nodaļas vadītājs. Ķīmiskā rūpniecība, kuras apgrozījums ir 18 miljardi GBP plus 150 000 tiešās un 500 000 netiešās darbvietas, Apvienotajai Karalistei ir ļoti svarīga. Nozarei visvairāk ir vajadzīga noteiktība. Ian Cranshaw vadītā organizācija ir veikusi tās pārstāvēto uzņēmumu aptauju, un neviens uzņēmums nav paudis, ka Brexit tam dotu kādu ieguvumu.

“No šīs situācijas mēs varam mācīties to, ka ir vajadzīga labāka komunikācija par vienotā tirgus sasniegumiem un daudzajām dalības ES sniegtajām priekšrocībām – gan rūpniecībai, gan iedzīvotājiem,” noslēgumā norādīja CCMI priekšsēdētāja Lucie Studničná.

Jautājums par to, kurš beigu beigās gūs labumu no Brexit, paliek neatbildēts. (sma)