EESK Darba ņēmēju grupa atzinīgi vērtē vienošanos par darba un privātās dzīves līdzsvaru

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un dalībvalstis 24. janvārī panāca vienošanos par darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu. “Šī vienošanās ir konkrēts solis, kas Eiropā atvieglos strādājošo vecāku un aprūpētāju dzīvi,” teica EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja .

Darba ņēmēju grupa, izstrādājot atzinumu par strādājošo vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvaru, vadīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā notiekošās diskusijas par strādājošu aprūpējošo personu tiesību stiprināšanu. Arodbiedrības šo likumdošanas iniciatīvu ir virzījušas kā Eiropas sociālo tiesību pīlāra neatņemamu sastāvdaļu, lai Eiropas iedzīvotāji justu sociālo progresu.

“Mēs atzinīgi vērtējam vienošanos, jo tā nozīmē virzību uz priekšu, ieviešot desmit darbadienu paternitātes atvaļinājumu ap bērna dzimšanas laiku. Šo atvaļinājumu apmaksā tādā pašā līmenī kā slimības atvaļinājumu tēviem vai līdzvērtīgiem citiem partneriem, tādējādi sasniedzot priekšlikuma mērķi palielināt tēvu/partneru līdzdalību. Mātēm un tēviem ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, ko apmaksā atbilstošā līmenī. Arodbiedrībām tas bija svarīgs kampaņas temats, lai palīdzētu vecākiem panākt labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru. Turklāt personas, kas rūpējas par slimu radinieku, varēs paņemt piecu dienu ilgu aprūpes atvaļinājumu,” teica Gaby Bischoff.

“Darba un privātās dzīves līdzsvara politika ir instruments, kas sievietēm un vīriešiem dos iespēju izvēlēties uz līdzvērtīgiem noteikumiem,” teica atzinuma ziņotāja Erika Koller. “Šī vienošanās nav brīnumlīdzeklis, kas atrisinās visu, bet tā noteikti ir solis pareizajā virzienā.” (ppr)