Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Jo labāks līdzsvars, jo labāka ES

Cienījamās lasītājas, godātie lasītāji!

Daudzās Eiropas valstīs pēdējos gados tika svinēta vai tuvākajā laikā tiks atzīmēta simtgade kopš sievietēm piešķirtas balsstiesības. Runa ir par uzvaru, ko iepriekšējo paaudžu sievietes ir guvušas garās, smagās un dažkārt pat asiņainās kaujās. Kā vēl labāk atzīmēt šo pagrieziena punktu mūsu sabiedrības vēsturē, ja ne visām kopā īstenojot šīs tiesības?

Vairāk

Turpmākie notikumi

Īsumā

“Pilsoniskās sabiedrības atbalsts renESansei” Kādu Eiropu mēs vēlamies pēc EP vēlēšanām?

Pēc EESK priekšsēdētāja Luca Jahier aicinājuma š. g. 21. februārī tiks rīkots pasākums Pilsoniskās sabiedrības atbalsts renESansei. Debatēs būs iespēja uzklausīt organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokli, savukārt ES iestādes varēs izteikt savas cerības un vēlmes, kā arī izklāstīt savu redzējumu par Eiropu pēc EP vēlēšanām.

Vairāk

Skolēni visā Eiropā sveic EESK locekļus, gatavojoties pasākumam “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!”

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gadā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļi visu februāri apmeklē trīsdesmit trīs skolas, lai sagatavotu tās pasākumam “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” – jauniešu asamblejai, kam tagad aprit desmitā gadskārta un kas notiek Briselē ar devīzi “#YEYSturns10: balsojiet par nākotni!”

Vairāk

EESK jaunumi

Michel Barnier Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā: “Vissliktākais Eiropai ir klusēšana”

ES galvenais sarunu vedējs par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Michel Barnier piedalījās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 540. plenārsesijā, lai izklāstītu ES uzskatus par Brexit vienošanos un iespējamos turpmākos scenārijus.

Vairāk

Brexit bez vienošanās apdraud aeronautikas un ķīmijas rūpniecības dzīvotspēju gan Apvienotajā Karalistē, gan ES

EESK Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvās komisijas (CCMI) rīkotajā augsta līmeņa diskusijā par Brexit ietekmi uz aeronautikas un ķīmijas rūpniecību dalībnieki vienojās, ka Apvienotajai Karalistei būtu jāsaglabā saskaņotība ar ES tiesību aktiem un ka attiecībā uz ķīmiskajām vielām ļoti svarīga ir REACH regula. Attiecībā uz aeronautikas nozari būtu jānoslēdz nolīgumi par savstarpīgumu svarīgākajās jomās, un plānotais pārejas periods būtu jāpagarina vismaz uz pieciem gadiem.

Vairāk

EESK aicina juridiski atzīt filantropiskas darbības Eiropas Savienībā

Eiropā ieguldījums no filantropijas avotiem sasniedz gandrīz 90 miljardus EUR gadā, bet — atšķirībā no komercuzņēmumiem — filantropijas fondi vai privāti līdzekļu devēji nevar izmantot Eiropas vienotā tirgus priekšrocības un tāpēc tiem ir grūti savu labdarības darbību izvērst pāri robežām.

Vairāk

EESK mudina reformēt PTO saskaņā ar ES vērtībām

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja savā plenārsesijā 24. janvārī pieņēma atzinumu, kurā aicina veikt plašas reformas Pasaules Tirdzniecības organizācijā, lai pārvarētu krīzi, un vienlaikus vērš uzmanību gan uz ES vērtībām, gan ES svarīgo nozīmi ilgtspējas jomā.

Vairāk

Pilsoniskā sabiedrība vēlas ciešāk uzraudzīt ES brīvās tirdzniecības nolīgumus

EESK janvāra plenārsesijā tika pieņemts atzinums par vietējo konsultantu grupu (VKG) lomas stiprināšanu saistībā ar Eiropas Savienības parakstīto brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) īstenošanas uzraudzību. VKG jau atbild par BTN īstenošanas uzraudzību ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības standartu jomā, taču EESK vēlas paplašināt šo uzraudzības funkciju, to attiecinot uz visiem nolīgumu aspektiem, tostarp tirdzniecības pamatnoteikumiem.

Vairāk

EESK debates ar prezidentvalsts Rumānijas pārstāvjiem: pienācis brīdis atjaunot iedzīvotāju un ES saikni

EESK janvāra plenārsesijas darba kārtībā bija debates, kurās piedalījās Rumānijas premjerministre Vasilica‑Viorica Dăncilă un kurās apsprieda ES prezidentvalsts Rumānijas prioritātes 2019. gada pirmajam pusgadam. EESK priekšsēdētājs Luca Jahier uzsvēra, cik svarīgi ir Eiropas Parlamenta vēlēšanu priekšvakarā atjaunot Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos politikai.

Vairāk

Kognitīvās minoritātes varētu palīdzēt novērst prasmju neatbilstību nākotnes darba tirgū

EESK TEN specializētās nodaļas sanāksmē janvārī notika prezentācija par to, kā izmantot potenciālu, kas piemīt tā dēvētajām “kognitīvajām minoritātēm” — cilvēkiem, kuriem ir autisms ar izteikti augstu IQ, hiperaktivitāte, disleksija un dispraksija. Tas pavērtu iespēju apmierināt pieprasījumu pēc dažām trūkstošām tehniskām prasmēm, tādējādi palīdzot šiem cilvēkiem arī integrēties sabiedrībā.

Vairāk

EESK atbalsta Eiropas kiberdrošības centra izveidi

EESK atbalsta Komisijas iniciatīvu izveidot Eiropas rūpniecības, tehnoloģiju un pētniecības kompetences centru kiberdrošības jomā un valstu koordinācijas centru tīklu. Iniciatīvas mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienībai attīstīt tehnoloģiju un rūpniecības spējas kiberdrošības jomā un uzlabot ES kiberdrošības nozares konkurētspēju.

Vairāk

Noturības veidošanai ir jābūt vienai no galvenajām eurozonas prioritātēm 2019. gadā

Javier Doz Orrit

2019. gadā viens no svarīgākajiem eurozonas valstu uzdevumiem ir, ņemot vērā pašreizējās ekonomikas tendences, veidot ekonomikas un darba tirgus noturību, — norāda EESK, izsakoties par Komisijas 2019. gada ekonomikas politikas ieteikumiem eurozonai.

Vairāk

Neraugoties uz lielo potenciālu, ierosinātās PVN reformas panākumi vēl nav garantēti

VAT tax reform

EESK atzinumā par Komisijas priekšlikumu ir norādīts, ka jāpanāk, lai jaunā PVN sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, sasniegtu pilnu potenciālu, un jānovērš jebkāda negatīva ietekme uz vienoto tirgu. Priekšlikuma veiksmīgu īstenošanu nodrošinās intensīvāka iestāžu sadarbība un plašāka komunikācija.

 

Vairāk

EESK uzklausīšanas sanāksme mudina rast globālu risinājumu attiecībā uz nodokļiem digitalizētā ekonomikā

EESK rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē, kas notika 29. janvārī, starptautiskie nodokļu eksperti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aicināja panākt efektīvu pasaules mēroga risinājumu uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem digitālajā ekonomikā, lai novērstu turpmāku vienpusēju rīcību un nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi, ieguldījumus, noteiktību nodokļu jomā un taisnīgumu.

Vairāk

“Radošā Eiropa” (2021–2027): EESK aicina palielināt finansējumu un īpašu atbalstu piešķirt no programmas “Apvārsnis 2020”

Eiropas radošajai industrijai ir liels potenciāls, bet tai ir vajadzīgs lielāks atbalsts, lai tā varētu patiešām uzplaukt un kļūt par nopietnu konkurentu pasaules tirgū. No kultūras un radošās industrijas aktivitātes labumu gūtu arī citas nozares, tostarp tekstilrūpniecība, tūrisms, autobūve, būvniecība un veselības nozares.

Vairāk

Laiks pārtraukt skumjo klusēšanu Starptautiskajā holokausta upuru atceres dienā

Luca Jahier

Gatavojoties atzīmēt Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu, mums ir grūti saglabāt ārēju mieru mūsu sērās. Tā vietā, lai ievērotu klusumu, jo visdziļākās sēras izpaužas vientulībā, mēs jūtam vēlmi kliegt.

Vairāk

Grupu jaunumi

Darba devēju projekti Rumānijas prezidentūrai

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

“Saliedētība — kopīga Eiropas vērtība” ir Eiropas Savienības Padomes Rumānijas prezidentūras devīze 2019. gada pirmajā pusgadā. Darba devēju grupa saskata virkni sinerģiju starp Rumānijas prezidentūras prioritātēm un saviem politiskajiem mērķiem. Tādēļ grupa prezidentūras laikā plāno pasākumu, kurā galvenā uzmanība būs pievērsta uzņēmējdarbībai.

Vairāk

EESK Darba ņēmēju grupa atzinīgi vērtē vienošanos par darba un privātās dzīves līdzsvaru

Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un dalībvalstis 24. janvārī panāca vienošanos par darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu. “Šī vienošanās ir konkrēts solis, kas Eiropā atvieglos strādājošo vecāku un aprūpētāju dzīvi,” teica EESK Darba ņēmēju grupas priekšsēdētāja Gaby Bischoff.

Vairāk

Sabiedrība ārpus metropoles: pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma iepretī populismam

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Populisms Eiropas Savienībā pašlaik ir sasniedzis augstāko līmeni kopš 20. gadsimta 30. gadiem. Šajā kontekstā grupa “Daudzveidība Eiropā” ir veikusi pētījumu „Sabiedrība ārpus metropoles: pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma iepretī populismam“, kas tagad pieejams tiešsaistē.

Vairāk

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

EESK kultūras pasākumi: kas, kur, kad?

EESK rīko kultūras pasākumus, lai svarīgākajām ar Komitejas darbu saistītajām debatēm piesaistītu plašāku auditoriju, pievērstu uzmanību Eiropas dimensijai kāda mākslinieka darbā vai celtu gaismā mazāk zināmus Eiropas māksliniekus, kurus būtu vērts iepazīt arī citvalstu publikai. 2019. gada programma ikvienam sola ko interesantu.

Vairāk