Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Cienījamie lasītāji!

Būdama Eiropas pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atbalsta un atzinīgi vērtē vērtīgo darbu, ko veic dažādas ES pilsoniskās sabiedrības organizācijas, arodbiedrības un darba ņēmēju organizācijas, kuras katru dienu un katra savā veidā cenšas pilnveidot mūsu Savienību.

Reizi gadā pēc tam, kad rūpīgi izraudzīts temats, kas aptver svarīgu EESK darbības jomu, Komiteja piešķir īpašu balvu, ar kuru tiek godināti īpaši Eiropas pilsoniskās sabiedrības sasniegumi attiecīgajā jomā. Šogad Komitejas balva pilsoniskajai sabiedrībai tika piešķirta vienpadsmito reizi, un esmu gandarīta un lepna par to, ka nolēmām to veltīt pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm un pūliņiem veicināt dzimumu līdztiesību.

Īsumā

Skatīties 2019. gada balvas pilsoniskajai sabiedrībai pasniegšanas ceremoniju

Piedzīvojiet vēlreiz apbalvošanas ceremonijas spilgtākos brīžus!

Brošūra “Balva pilsoniskajai sabiedrībai”

EESK publicējusi brošūru, kurā iekļauta informācija par pieciem apbalvotajiem projektiem, kā arī vispārīga informācija par balvu pilsoniskajai sabiedrībai.

2019. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai — atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos

Šeit ir ieskats līdzšinējos plašsaziņas līdzekļu virsrakstos saistībā ar 2019. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai.

EESK jaunumi

Itālijas organizācija “Sieviešu toponīmija” iegūst EESK 2019. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai par dzimumu līdztiesību

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 12. decembrī piešķīra balvas piecām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras iestājas par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem, vairo izpratni par sieviešu potenciālu un sasniegumiem un veicina viņu līdzdalību Eiropas sabiedrībā un ekonomikā. Balva 50 000 EUR apmērā tika sadalīta starp pieciem uzvarējušiem projektiem. Itālijas organizācija “Sieviešu toponīmija” ieguva pirmo balvu 14 000 EUR apmērā. Četri pārējie laureāti katrs saņēma 9000 EUR un ierindojās šādā secībā: “Polijas sieviešu streiks”, Bulgārijas biedrība NAIA ar projektu “Pasakas”, Somijas Programmatūras un e-darījumu apvienība un tās programma “Sieviešu kods”, kā arī Beļģijas organizācija “The Brussels Binder”.

Runā uzvarētāji

Kas ir nosaukumā: cīņa pret dzimumu nevienlīdzību, izmantojot toponīmiju

Itālijas organizācija Toponomastica femminile — pirmās balvas ieguvēja — ir apņēmusies pret dzimumu nevienlīdzību cīnīties, nosaucot vietas, jo īpaši pilsētu ielas, laukumus un parkus, ievērojamu sieviešu vārdos. Maria Pia Ercolini uzskata, ka šāda simboliska atzinība par viņu ieguldījumu sabiedrības labā var ievērojami palīdzēt, lai sievietēm garantētu pienācīgu vietu sabiedrībā.

Polijas sieviešu streiks: mazpilsētu sieviešu iesaiste cīņā par sieviešu tiesībām

Otrās balvas ieguvēja — kustība “Polijas sieviešu streiks” — 2016. gadā Polijā aizsākās spontāni kā reakcija uz valdības mēģinājumu sievietēm atņemt tiesības uz abortu. Tā izplatījās visā valstī, un laika gaitā tās pasākumos ir iesaistījušās plašas sieviešu masas gan mazās, gan vidēja lieluma Polijas pilsētās. Kustības pārstāve Marta Lempart pauž viedokli par šīs kustības lielo nozīmi mūsdienu Polijā.

 

NAIA: “Vardarbība ģimenē ir sociāla, nevis privāta problēma”

Bulgārijas asociācija NAIA — trešās balvas ieguvēja — jau 20 gadus cīnās pret vardarbību ģimenē mazās, nelabvēlīgā situācijā esošās kopienās, īstenojot savu sociālās palīdzības programmu cietušajiem smagos apstākļos. Vienlaikus, kā šajā intervijā skaidro Svetla Sivcheva, minētā programma ir vērsta uz darbu ar bērniem, lai izpētītu veidus, kā lauzt un pārvarēt sociālos stereotipus ar mērķi atvērt viņiem plašākus apvāršņus un īstenot viņu potenciālu.

#mimmitkoodaa: iekļūt dzimumu segregācijas cietoksnī – IT nozare

Somijas Programmatūras un e-darījumu apvienības (Ohjelmisto- ja e-business ry) — ceturtās balvas ieguvējas — pamatuzdevums ir panākt, lai vairāk sieviešu gūtu izpratni par programmatūru. Apvienība piedāvā praktiskus bezmaksas darbseminārus sievietēm, kurām nav iepriekšējas programmēšanas pieredzes, lai palīdzētu viņām veiksmīgi darboties IT nozarē. Rasmus Roiha un Milja Köpsi mums pastāstīja par #mimmitkoodaa filozofiju un par to, kā organizācija plāno izmantot balvu.

“The Brussels Binder”: pārmaiņas Briselē notiekošajās paneļdiskusijās

Briselē katru gadu notiek ļoti daudz debašu. Divas trešdaļas uz šādām paneļdiskusijām uzaicināto runātāju ir vīrieši. Tomēr ir daudz sieviešu, kuras noteikti varētu ES debatēs dalīties ar savu zinātību un vairot to daudzveidību. Izveidot platformu, kas var darboties kā centrs gan sievietēm ekspertēm, gan paneļdiskusiju organizatoriem, kuri meklē runātājus, un šādi mazināt šo nevienlīdzību ir “The Brussels Binder” stratēģijas pamatmērķis. EESK Info sarunājās ar Juliane Schmidt par vispārējo stratēģiju, kas vērsta uz vīriešu dominances mazināšanu Briselē notiekošajās debatēs.