Aria Nuova: kultūras mantojums kā sociālās iekļaušanas faktors

Īstenojot Ecomuseo projektu, kooperatīvs Aria Nuova palīdz cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem iepazīties ar kultūras mantojumu, tādējādi apliecinot, ka tiesības uz kultūru ir universālas. Dodot viņiem iespējas piekļūt kultūras mantojuma objektiem un pēc tam savu estētisko pieredzi izpaust līdzdalības laboratorijās, iniciatīva mazina viņu izolētības sajūtu. Balvas mērķis ir izplatīt nozīmīgu integrācijas un solidaritātes vēstījumu gan pilsoniskajai sabiedrībai kopumā, gan jo īpaši invaliditātes skartajiem, norāda, ka Aria Nuova pārstāvis Vincenzo Griffo.

EESK Info: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņemšana nozīmē jums un jūsu organizācijai?

Aria Nuova: Šī balva apliecina, ka process, kuram mēs esam ļoti ticējuši, tiek augstu vērtēts — tas mums ir ļāvis izmēģināt inovatīvus rehabilitācijas veidus psihiatrijas pakalpojumu izmantotājiem, nodrošinot, ka viņiem ir piekļuve kultūras un estētiskajiem pasākumiem un viņi tajos var piedalīties; tā ir būtiska pieredze katras personas individuālajā attīstībā.

Ko jūs ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas darbības un programmas nodrošina rezultātus?

Iesaku organizācijām rosināt visu veidu projektus, kuru mērķis ir uzlabot sabiedrības informētību, lai ikviens varētu iepazīties ar kultūras mantojuma vērtību, jo kultūras mantojums ir iekļaujošs.

Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai turpinātu palīdzēt sabiedrībai?

Esam lepni par saņemto atzinību, un finansējumu izmantosim, lai palielinātu ar Ecomuseo projektu saistīto iniciatīvu un projektu skaitu. Esam iecerējuši iesaistīt vēl vairāk psihiatriskās rehabilitācijas centru, un mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai visa sabiedrība apzinās, ka ir svarīgi uzlabot piekļuvi kultūras mantojumam.

Līdzekļi, kas pieejami cilvēku ar invaliditāti sociālajai aizsardzībai, Itālijā divu gadu laikā (2018-2019) ir samazināti par 10 miljoniem EUR, un izskatās, ka likums "Dopo di noi” ("Pēc mums”), kas nodrošina šo cilvēku sociālo aizsardzību, kad aprūpējošās ģimenes vairs nav, darbojas tikai četros reģionos. Apzinoties šo situāciju, ko šī balva jums nozīmē?

Atzinība, ko mēs esam ieguvuši, saņemot EESK balvu, ir vēl nozīmīgāka, ja raugāmies uz Itālijas tiesisko regulējumu, kurā joprojām nav pietiekami ņemtas vērā cilvēku ar invaliditāti vajadzības un kas ir ļoti nepilnīgs, ja runā par šo cilvēku aizsardzību. Šāda veida regulatīvais “vakuums” ir vēl jo nepieņemamāks, ja raugāmies uz pašreizējo sociālo situāciju — jo īpaši pēdējos gados —, kas nav iepriecinoša; iestādēm lielāka uzmanība ir jāpievērš vajadzībām, ko var skaidri definēt kā cilvēka pamattiesības, kā noteikts Itālijas konstitūcijā un uzsvērts Eiropas tiesību aktos.

Tik prestiža balva liecina par pieaugošo informētību par garīgās attīstības traucējumu jomu, kas joprojām ir spēcīgi stigmatizēta, un izplata nozīmīgu integrācijas un solidaritātes vēstījumu gan pilsoniskajai sabiedrībai kopumā, gan jo īpaši tiem, ko skar invaliditātes jautājumi. Sniedzot mums stimulu turpināt novatoriskas darbības, kuru mērķis ir ietvert vēl citus palīdzības veidus, balva rada tādas valsts tēlu, kas veicina solidaritāti un integrāciju un skaidri atbalsta Eiropas Savienības vērtības.