Balkans Beyond Borders (Balkāni pāri robežām): atraisīt jaunatnes radošo potenciālu, lai dziedinātu kara rētas

Pulcējot jauniešus no visa Balkānu reģiona un rīkojot filmu festivālu, lai dalītos ar dažādu valstu kultūras tradīcijām, organizācija Balkans Beyond Borders cenšas pārvarēt reģiona trauksmainās pagātnes atstāto ietekmi. Tikai jaunieši ir tie, kas kaut ko varēs mainīt, un tas ir viņu interesēs, teica BBB pārstāve Veroniki Krikoni.

EESK Info: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņemšana nozīmē jums un jūsu organizācijai?

BBB: 2019. gadā organizācija Balkans Beyond Borders atzīmēs savu 10. gadskārtu, un šī balva ne tikai būtiski veicinās mūsu darbību, bet tai ir arī simboliska nozīme. Tas, ka esam viens no EESK balvas laureātiem, nozīmē atzinību par mūsu darbu desmit gadu garumā. Balva festivālam dos vajadzīgo impulsu izvērst tā darbu un pamatuzdevumus un palielinās tā redzamību, aptverot vairāk mērķauditoriju dažādās vietās Eiropā — gan fiziski, organizējot kultūras pasākumus, gan elektroniski, izmantojot mūsu tiešsaistes platformu, tādējādi sekmējot dialogu caur mākslu. Balva mums arī dos iespēju integrēt Balkans Beyond Borders kopienu un rīkot īpašas meistarklases par novatoriskiem tematiem un metodēm, un nodrošināt reālu platformu, kas var palīdzēt izveidot Eiropas publisko telpu, kurā dalīties ar kopīgām Eiropas vērtībām, identitātēm un mantojumu.

Ko jūs ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas darbības un programmas nodrošina rezultātus?

Varētu dot divus padomus: pirmkārt, esiet neatlaidīgi, uzstājiet un strādājiet metodiski, otrkārt, svarīga ir atvērtība. Kopā mēs esam stiprāki. Mēģiniet atrast piemērotus partnerus, kuri atbilst jūsu redzējumam un pamatuzdevumiem un kuri varētu nodrošināt papildu prasmes un palīdzēt jums iespējami pilnveidot savu darbību.

Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai turpinātu palīdzēt sabiedrībai?

Mūs organizācijas mērķis ir apmaiņa, kas ir arī šogad rīkotā festivāla tēma. Ideju apmaiņa, kultūras apmaiņa, mūsu resursu apmaiņa ar visiem, kam tie vajadzīgi. Saņemtais finansējums pavērs mums iespēju darboties efektīvāk, lai vairāk cilvēku uzzinātu par mūsu sapni par labāku Eiropu un lai mēs vēl vairāk uzmanības varētu veltīt jaunākajām paaudzēm, jo nedrīkstam aizmirst vienu patiesību — tikai jaunieši ir tie, kas kaut ko varēs mainīt, un tas ir tikai viņu interesēs.

Balkans Beyond Borders mērķauditorija ir jaunieši, bet kā uzrunāt vecākās paaudzes, kurām karā gūtie ievainojumi ir atstājuši dziļākas rētas? Vai, jūsuprāt, šī pieeja būtu piemērota šo paaudžu uzrunāšanai?

Tas ir uzdevums, ko mums jācenšas paveikt. Jaunieši ir Eiropas nākotne, bet karā ievainojumus guva vecākās paaudzes. Taču jauniešiem pavērtās iespējas paust viedokli, brīvi radīt un citādi paraudzīties uz savu pagātni var pozitīvi ietekmēt arī vecākās paaudzes. Eiropas Kultūras mantojuma gada devīze ir “Kur pagātne un nākotne tiekas”; tieši to mēs cenšamies darīt, mazinot plaisu starp dažādiem laikmetiem un ar jauniešu enerģiju uzrunājot vecākās paaudzes.