Safe Passage: cilvēktiesību ievērošanas kultūras iedzīvināšana

“Apvienotās Karalistes organizācija, kas cenšas nodrošināt nepilngadīgiem bēgļiem drošus un likumīgus ceļus nokļūšanai Apvienotajā Karalistē, izmantos savu naudas balvu, lai palīdzētu sasniegt mērķi desmit gados pārmitināt 10 000 bērnu,” EESK Info skaidro Safe Passage pārstāve , kuras pārziņā ir komunikācijas un attīstības jautājumi.

EESK Info: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņemšana nozīmē jums un jūsu organizācijai?

Safe Passage: Balva liecina par mūsu stingro apņēmību sasniegt mūsu darba pamatmērķus, proti, nodrošināt cilvēka cieņas un cilvēktiesību respektēšanu. Mēs zinām, ka šīs ir Eiropas iedzīvotāju vērtības un ka tās, par spīti neziņai par nākotni, nemainīsies.

Ko jūs ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas darbības un programmas nodrošina rezultātus?

Cilvēki, kas darbojas , cenšas atvērt bēgļiem likumīgus un drošus migrācijas ceļus. Mūsu organizācijas un mūsu partneru princips ir “Uz priekšu!”, un priekšrocība ir arī tā, ka esam neliela organizācija.

Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai turpinātu palīdzēt sabiedrībai?

Šī balva būs atbalsts mūsu pūliņiem turpināt sākto kampaņu un pavērt lielākam skaitam nepilngadīgu bēgļu drošu migrācijas ceļu. Mēs īpaši centīsimies:

PIRMKĀRT, pašlaik un pēc aizstāvēt Eiropā nonākušo nepilngadīgo bēgļu tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos Apvienotajā Karalistē;

OTRKĀRT, turpināt kampaņu, lai nodrošinātu AK valdības apņemšanos turpmākajos desmit gados pārmitināt 10 000 nepilngadīgu bēgļu;

un, TREŠKĀRT, panākt pozitīvas pārmaiņas gan sabiedrības attieksmē pret to, ka Apvienotā Karaliste nodrošina bēgļu aizsardzību, gan visas Eiropas iedzīvotāju nostājā šajā jautājumā.

Kā jūsu darbību ietekmēs Brexit?

Mums ir plāns, kā nodrošināt, ka tas neietekmē mūsu darbību. Esam panākuši grozījumu likumprojektā par izstāšanos no Eiropas Savienības, lai nodrošinātu, ka nepilngadīgie bēgļi Apvienotajā Karalistē arī pēc var apvienoties ar savu ģimeni. Turpināsim arī iestāties par to, lai bēgļiem visā Eiropā būtu tiesības uz atkalapvienošanos ar ģimeni.