Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

EESK godina Eiropas vērtību līderus

Godātie lasītāji!

Ikgadējās balvas pasniegšana pilsoniskajai sabiedrībai ir nozīmīgs notikums ne tikai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, kura šo balvu pasniedz, bet arī visām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras ar savu darbību palīdz uzlabot līdzāspastāvēšanu Eiropā. Tā ir visa Eiropas pilsoniskā sabiedrība tās daudzveidībā un bagātībā, kas tiek simboliski aicināta uz skatuves un godināta ar šo balvu.

Jaunas publikācijas

Brošūra “Balva pilsoniskajai sabiedrībai”

EESK ir publicējusi brošūru, kurā iekļauta informācija par pieciem balvu ieguvušajiem projektiem, kā arī vispārīga informācija par balvu pilsoniskajai sabiedrībai.

EESK jaunumi

Vācijas organizācija Danube-Networkers for Europe saņem EESK 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 13. decembrī piešķīra balvu piecām pilsoniskās sabiedrības organizācijām par to izcilajiem projektiem, kas apliecina Eiropas vērtības, popularizē Eiropā esošo daudzo identitāšu daudzveidību un veicina kultūras mantojumu kā veidu, kas ļauj atkal vienot Eiropas iedzīvotājus.

Tastes of Danube – Bread Connects (Donavas garšas — Maize vieno)

“Lai Eiropas iedzīvotāji dedzīgāk atbalstītu ieceri veidot vienotu un mierpilnu Eiropu, viņi ir aktīvāk jāiesaista,” norāda galveno balvu ieguvušās organizācijas pārstāve Eva Hrabal.

 

Sievietes, kas lido ar gulbjiem — SWANS iniciatīva

“Organizācija, kas nelabvēlīgos apstākļos esošām talantīgām sievietēm palīdz piekļūt augstvērtīgai izglītībai, kas uzlabotu viņu izredzes veidot veiksmīgu karjeru, izmantos naudas balvu, lai atbalstītu vairāk sieviešu, kuras varētu sasniegt augstus mērķus,” saka SWANS pārstāve Martha Dudzinski.

Aria Nuova: kultūras mantojums kā sociālās iekļaušanas faktors

Īstenojot Ecomuseo projektu, kooperatīvs Aria Nuova palīdz cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem iepazīties ar kultūras mantojumu, tādējādi apliecinot, ka tiesības uz kultūru ir universālas. Dodot viņiem iespējas piekļūt kultūras mantojuma objektiem un pēc tam savu estētisko pieredzi izpaust līdzdalības laboratorijās, iniciatīva mazina viņu izolētības sajūtu. Balvas mērķis ir izplatīt nozīmīgu integrācijas un solidaritātes vēstījumu gan pilsoniskajai sabiedrībai kopumā, gan jo īpaši tiem, ko skar invaliditātes jautājumi, norāda, ka Aria Nuova pārstāvis Vincenzo Griffo.

Balkans Beyond Borders (Balkāni pāri robežām): atraisīt jaunatnes radošo potenciālu, lai dziedinātu kara rētas

Pulcējot jauniešus no visa Balkānu reģiona un rīkojot filmu festivālu, lai dalītos ar dažādu valstu kultūrām, organizācija Balkans Beyond Borders cenšas pārvarēt reģiona trauksmainās pagātnes atstāto ietekmi. Tikai jaunieši ir tie, kas kaut ko varēs mainīt, un tas ir viņu interesēs, teica BBB pārstāve Veroniki Krikoni.

Safe Passage: cilvēktiesību ievērošanas kultūras iedzīvināšana

“Apvienotās Karalistes organizācija, kas cenšas nodrošināt nepilngadīgiem bēgļiem drošus un likumīgus ceļus nokļūšanai Apvienotajā Karalistē, izmantos savu naudas balvu, lai palīdzētu sasniegt mērķi desmit gados pārmitināt 10 000 bērnu,” EESK Info skaidro Safe Passage pārstāve , kuras pārziņā ir komunikācijas un attīstības jautājumi.