EESK 2017. gada galveno balvu pilsoniskajai sabiedrībai iegūst Vācijas projekts “Discovering hands”

Discovering hands

Pārējās balvas piešķirtas Grieķijas, Beļģijas, Itālijas un Spānijas iniciatīvām

Vācijas projekts Discovering hands, kurā neredzīgas sievietes un sievietes ar redzes traucējumiem tiek apmācītas izmantot savu ļoti attīstīto tausti, lai palīdzētu laikus atklāt krūts vēzi, balvā ieguva 14 000 EUR. Četrām pārējām iniciatīvām no Grieķijas, Beļģijas, Itālijas un Spānijas katrai piešķirti 9000 EUR.

Pieci apbalvotie projekti parāda, ko NVO visā Eiropā dara, lai palīdzētu dažām visneaizsargātākajām un nelabvēlīgā situācijā esošām sabiedrības grupām iekļauties darba tirgū. Katrs no tiem liecina par svarīgo lomu, ko pilda vietējās organizācijas, veidojot iekļaujošākus darba tirgus un iedrošinot visdažādākā vecuma un izcelsmes cilvēkus strādāt vai nodarboties ar uzņēmējdarbību.

“Tas ir liels prieks un gods pasniegt uzvarētājiem šo balvu. Vēlos izmantot izdevību, lai viņus apsveiktu, kā arī apliecinātu pelnītu cieņu visiem tiem indivīdiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuru smagais darbs un apņemšanās uzlabot cilvēku dzīvi ir paraugs mums visiem,” teica EESK priekšsēdētājs Georges Dassis.

Projekts REvive Greece palīdz bēgļiem, patvēruma meklētājiem un migrantiem integrēties uzņemošajās valstīs, mācot viņiem datorprogrammēšanu un palīdzot izveidot saiknes ar gados jauniem Eiropas uzņēmējiem. Beļģijas projekts DUO for a JOB ir starppaaudžu un starpkultūru pieredzes nodošanas programma, kas gados jauniem migrantiem, kuri meklē darbu, piedāvā sešus mēnešus ilgus bezmaksas individuālus pakalpojumus, ko sniedz cilvēki, kuri pārsnieguši 50 gadu vecumu un kuriem ir profesionāla pieredze viņu darbībai līdzīgā jomā. Itālijas Progetto Quid, ko vada “Cooperativa Sociale Quid”, ir ētiskas modes zīmols, kas palīdz neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, tādām kā patvēruma meklētāji un verdzības, prostitūcijas un vardarbības ģimenē upuri, iekļauties darba tirgū. Ar Spānijas projektu Laundry ID, ko īsteno Instituto de Robótica para la Dependencia (IRD), iecerēts cilvēkiem ar invaliditāti radīt darbvietas tehniski pārprojektētā un viņu vajadzībām pielāgotā veļas mazgātavā.

Piecus uzvarētājus izraudzījās no vairāk nekā 100 projektiem. Lielais skaits pieteikumu uz 2017. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai liecina, ka bezdarbs Eiropā joprojām ir nopietna problēma: katrs desmitais iedzīvotājs ir bez darba, un katru ceturto iedzīvotāju apdraud nabadzības vai sociālās atstumtības risks. (sg)