“Tagad mēs esam ieguvuši uzticību, kas mums ļaus piesaistīt privātā sektora atbalstu un izraisīt ķēdes reakciju,” saka “REvive Greece”

Revive_1

“Labdarības apvienošana ar pakalpojumu, kas atbilst IKT uzņēmumu vajadzībām un tirgus pieprasījumam pēc IT prasmēm, palīdzēs uzņēmumam “REvive Greece” kļūt gan ilgtspējīgam, gan elastīgam,” norāda direktors Theodore Dimakarakos.

EESK Info: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņemšana nozīmē jums un jūsu organizācijai.

REvive Greece: Šīs balvas saņemšana ir liels pagodinājums un vienlaikus atzinīgs novērtējums tam, ka mūsu darbs tieši ietekmē cilvēkus, kuriem, lai iekļautos darba tirgū, vajadzīgs īpašs atbalsts. Mēs ceram, ka plašā atpazīstamība, ko radījusi šī atzīšana, ne tikai būs atspēriena punkts potenciālo atbalsta saņēmēju ieinteresētības izraisīšanā, bet arī palīdzēs mums veidot partnerības ar citām Eiropas organizācijām, kurām ir tādi paši uzskati kā mums. Vienlaikus balvas piešķiršana jau ir pievērsusi mūsu ierosmei privātā sektora uzmanību, un tam varētu būt ievērojama loma mūsu darbā.

Ko jūs ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas darbības un programmas nodrošina rezultātus?

Mēs esam stingri pārliecināti, ka ikvienai organizācijai, kuras mērķis ir gūt sociālu ietekmi, jācenšas rast risinājumu, no kā gūst labumu visas ieinteresētās personas. Lai gan labdarība ir solidaritātes pamatelements jebkurā sabiedrībā, ja izdodas apvienot to ar risinājumu, kas atbilst to galveno dalībnieku vajadzībām, kuri jums var palīdzēt sasniegt mērķi, šis process kļūst ilgtspējīgs un elastīgs. Tā kā sabiedrībā vērojams digitālo prasmju trūkums un liels to pieprasījums, organizācijām, kuru mērķis ir pilnveidot attiecīgo personu digitālās prasmes, jo īpaši cieši jāsadarbojas ar privāto sektoru (t. i., IKT uzņēmumiem), lai nodrošinātu izdevīgus risinājumus visām iesaistītajām pusēm.

Kā jūs izmantosiet šo finansējumu, lai arī turpmāk palīdzētu sabiedrībai?

Mūsu mērķis šobrīd ir izvērst savu darbību un palielināt apmācāmo skaitu, un tas nav viegls uzdevums. Mums ir vajadzīgas lielākas telpas mācībām un papildu aprīkojums. Visvairāk mums ir vajadzīgi īstie cilvēki, kas palīdzētu izstrādāt sistēmas un procedūras, kādas vajadzīgas, organizācijai paplašinoties. Šie līdzekļi segs daļu no minētajām izmaksām, bet vēl vairāk palīdzēs pati atzīšana kā tāda, jo tā nodrošina uzticēšanos mūsu uzņēmumam un sekmē sadarbību ar privāto sektoru, izraisot ķēdes reakciju.