Projekts “DUO for a JOB”: ir pēdējais laiks rīkoties, lai ikviens, pateicoties darbam, spēj atrast savu patieso vietu sabiedrībā

Duo for a job_1

“Runājot par piekļuvi darba tirgum, Eiropas pilsētās joprojām ir dziļa plaisa starp cilvēkiem no migrantu vides un vietējiem iedzīvotājiem,” atzīst Beļģijā izveidotā projekta “DUO for a JOB” komunikācijas un finansējuma piesaistes koordinatore Emmanuelle Ghislain, paziņojot, ka balvā piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti, lai atvērtu jaunu filiāli Parīzē.

EESK Info: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņemšana nozīmē jums un jūsu organizācijai.

DUO for a JOB: Pilsētas Eiropā kļūst aizvien daudzveidīgākas, globālākas un ar daudzkultūru sabiedrību. Tomēr līdz šim tās ar grūtībām ir izmantojušas potenciālu, kāds piemīt cilvēkiem no migrantu vides. Joprojām pastāv milzīgas atšķirības starp minētajām personām un vietējiem iedzīvotājiem attiecībā uz piekļuvi darba tirgum. Tā ir briesmīga resursu izšķiešana.

Šobrīd ir pēdējais laiks koncentrēt centienus, lai nodrošinātu, ka ikviens — jo īpaši ar darba starpniecību — spēj atrast savu patieso vietu, lai veidotu drošu nākotni.

EESK balvas pilsoniskajai sabiedrībai saņemšana apliecina, ka mūsu centieni atbilst globālajai virzībai uz vienlīdzīgāku iespēju nodrošināšanu. Tas, ka mēs varam tikties un diskutēt ar citu iniciatīvu virzītājiem, kopā veidojot iekļaujošāku Eiropu, mums ir liels pagodinājums un fantastiska izdevība.

Ko jūs ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas darbības un programmas nodrošina rezultātus? 

Mēs esam pārliecināti, ka paaudžu solidaritātes un starpkultūru mentorēšanas programma ir ļoti spēcīgs instruments profesionālās integrācijas sekmēšanai un sociālās kohēzijas pastiprināšanai.

Lai paaugstinātu šā instrumenta efektivitāti, mums jākoncentrē sava pamatdarbība uz minēto programmu un jāizstrādā strukturēta pieeja ar spēcīgu atbalsta sistēmu (apmācība, rokasgrāmata, pārraudzība utt.). Pēc tam jāveido partnerības un mijiedarbība ar citām organizācijām, kas specializējas komplementārās jomās, un ar citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, uzņēmumiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai izveidotu efektīvu atbalsta tīklu.

Nozīmīgi faktori šāda veida projektā ir arī iejūtīgs profesionālisms apvienojumā ar augstiem uzņemšanas standartiem un uzmanības pievēršanu mentoru un viņu audzēkņu savstarpējām attiecībām.

Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai vēl vairāk palīdzētu sabiedrībai?

Balva, ko mēs saņemsim šodien, tiks tieši ieguldīta mūsu programmas optimizēšanā gan kvalitātes ziņā, gan attiecībā uz atbalsta saņēmēju skaitu, galvenokārt, atverot filiāles citās Eiropas pilsētās, piemēram, Parīzē (kur mēs joprojām aktīvi meklējam partnerības un atbalstu).