Balva pilsoniskajai sabiedrībai būs mūsu atspēriena punkts uz Eiropu — saka “Progetto Quid”

Progetto Quid_1

Veronā bāzētais sociālās ekonomikas uzņēmums plāno izmantot saņemto balvu pilsoniskajai sabiedrībai, lai iepirktu sarežģītākas iekārtas, pieņemtu darbā vairāk nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku, attīstītu augstāka līmeņa prasmes un izvērstu darbību aiz Itālijas robežām. Giulia Houston, kas atbild par institucionālajām attiecībām, norāda, ka panākumu atslēga ir spēja paļauties uz spēcīgiem vietējiem tīkliem.

EESK Info: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņemšana nozīmē jums un jūsu organizācijai.

Šīs balvas saņemšana ir pagodinājums uzņēmumam “Quid” un dod iespēju pastiprināt mūsu uzticamību un atpazīstamību. Tas mums nozīmē ļoti daudz, jo mēs plānojam tuvākajā nākotnē izveidot kontaktus Eiropas līmenī, tostarp ar starptautiskām iestādēm un finansētājiem, kuri varētu izvēlēties atbalstīt mūsu nākotnes plānus.

EESK Info: Ko jūs ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas darbības un programmas nodrošina rezultātus? 

Ieteikums, ko “Quid” saņēma, kad tas tika izveidots, un kas izrādījās izšķirošais mūsu gūtajos panākumos, ir tas, ka svarīgi ir izveidot spēcīgus tīklus ar vietējiem partneriem. Turklāt mēs iesakām ikvienam, kas plāno uzsākt līdzīgu projektu, izveidot pilnvērtīgu, mērķtiecīgu un apņēmīgu komandu. Tas ir galvenais nosacījums, lai radītu spēcīgu pamatu, uz kā veidot uzņēmuma darbību un nākotni.

Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai vēl vairāk palīdzētu sabiedrībai?

Līdzekļi, ko mēs saņēmām līdz ar EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai, tiks izmantoti, lai uzlabotu mūsu ražošanas struktūru. Mēs tos gribam izlietot, lai iepirktu instrumentus, kas dos iespēju uzņēmumam “Quid” nodarbināt vairāk darbinieku; sarežģītāku iekārtu izmantošana, kuras mērķis ir attīstīt augstāka līmeņa prasmes un tehniskus paņēmienus, palīdzēs sekmēt profesionālo izaugsmi aizvien lielākam skaitam darbinieku uzņēmumā “Quid”.