Laundry ID: Inovācijai jāizriet no apgādājamo personu reālajām vajadzībām

Laundry ID_1

Spānijas Robotikas institūts personām ar funkcionālām atkarībām (IRD), kurš uzsāka projektu “Laundry ID”, pauž cerību, ka saņemtā balva palīdzēs nodrošināt, ka cilvēki ar invaliditāti un viņu aprūpētāji maksimāli var izmantot to, ko piedāvā robotika un tehniskie palīglīdzekļi, lai aktīvi iesaistītos darba tirgū.

EESK Info: Lūdzu, pastāstiet, ko šīs balvas saņemšana nozīmē jums un jūsu organizācijai.

Laundry ID: EESK balvas pilsoniskajai sabiedrībai saņemšana pirmām kārtām ir liels pagodinājums. Balva piešķir mums prestižu, atzīšanu un uzticēšanos, kas tādai jaunizveidotai organizācijai kā mūsējā ir vajadzīga, lai stiprinātu savu nākotni. Tā palīdz nostiprināt mūsu virzienu un ir nozīmīgs atbalsts, lai Eiropas līmenī popularizētu ergonomisku, videi nekaitīgu, pielāgotu, rentablu un iekļaujošu veļas mazgāšanas modeli, kas sekmē lielāku iekļaušanos darba tirgū, izmantojot tehnoloģiju pilnībā pielāgotās veļas mazgātavās.

Ko jūs ieteiktu citām organizācijām, kas vēlas panākt, ka šādas darbības un programmas nodrošina rezultātus?

Inovācijai jāizriet no apgādājamo personu, viņu ģimeņu, profesionālo aprūpētāju un viņu organizāciju reālajām vajadzībām. Robotikas institūtā personām ar funkcionālām atkarībām mēs vēlamies veicināt inovācijas, lai šīs ieinteresētās personas varētu izmantot risinājumus, ko spēj piedāvāt robotika un mūsdienīgi tehniskie palīglīdzekļi. Mēs mudinām ikvienu radīt inovācijas, lai šajā sektorā rastu risinājumus, kas mums visiem joprojām vajadzīgi, saskaroties ar sabiedrības ikdienas problēmām.

Kā jūs izmantosiet šo īpašo finansējumu, lai turpinātu palīdzēt sabiedrībai?

Mēs strādājam pie vairākiem interesantiem projektiem, kuru pabeigšanai vajadzīgs papildu finansējums, piemēram:

  • “AutonoMe” — emociju atpazīšana cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem;
  • “Never Alone” — tāda platforma aprūpei no attāluma, kas ļauj koordinēt pakalpojumu sniedzēju darbību;
  • “DeliveryBot” — lētu transporta robotu parks nelieliem objektiem.