Darba ņēmēju grupa (II grupa)

Darba ņēmēju grupā (II grupā) ietilpst valstu arodbiedrību, konfederāciju un nozaru federāciju pārstāvji. Grupas locekļi pārstāv vairāk nekā 80 arodbiedrību organizāciju, un vairums šo organizāciju ir Eiropas Arodbiedrību konfederācijas (ETUC) vai tās nozaru federāciju dalībnieces.

Lai arī Eiropas sociālais modelis ir paraugs lielai daļai pasaules reģionu, arī ES vēl joprojām ir pārāk daudz cilvēku, kuri cieš grūtības vai kuri nabadzības, diskriminācijas, izglītības trūkuma vai citu nelabvēlīgu apstākļu dēļ ir izstumti no sabiedrības.

II grupas prioritātes vienmēr ir bijušas pilnīga nodarbinātība, darba ņēmēju dzīves un darba apstākļu uzlabošana Eiropā, visu Eiropas Savienības iedzīvotāju, kā arī citos kontinentos strādājošo un viņu ģimeņu labklājības veicināšana.

II grupa stingri atbalsta Eiropas Savienības kā labklājības, brīvības un demokrātijas, savstarpēja atbalsta, solidaritātes un sociālās kohēzijas telpas paplašināšanu un nostiprināšanu, un tās mērķis ir nodrošināt darba ņēmēju faktisku līdzdalību Eiropas politikas veidošanā.

DARBA ŅĒMĒJU GRUPAS PRIORITĀTES