Darba devēju grupa (I grupa)

Mēs nodrošinām uzņēmēju viedokļa uzklausīšanu Eiropas līmenī.

Darba devēju grupā (I grupa) apvienojušies uzņēmēji un pārstāvji no uzņēmēju apvienībām, kas darbojas daudzās uzņēmējdarbības jomās – no rūpniecības līdz mazumtirdzniecībai un no lauksaimniecības līdz pakalpojumu nozarei. Grupas dalībnieki pārstāv visādus uzņēmumus, sākot ar MVU un beidzot ar lieliem uzņēmumiem. Grupas locekļi aktīvi darbojas uzņēmējdarbības jomā un Eiropas līmenī informē par uzņēmējdarbības ikdienu visās ES dalībvalstīs. Viņi ir patiesi apņēmušies lietderīgi izmantot savu pieredzi Eiropas projekta veidošanā.

Darba devēju grupas darbības pamatā ir prioritātes, kas atspoguļo Eiropas uzņēmumu galvenās vajadzības. Lai ņemtu vērā mainīgos apstākļus, kādos Eiropas uzņēmumi darbojas, šīs prioritātes tiek regulāri pārskatītas. Grupas pašreizējās prioritātes ir šādas:

  • stiprināt ES vērtības;
  • stiprināt ekonomikas pamatus;
  • izvirzīt Eiropas Savienību līderpozīcijās digitālajā jomā;
  • izmantot proaktīvas klimata politikas pavērtās iespējas.

Kopīgiem spēkiem Darba devēju grupa cenšas veidot Eiropas uzņēmējdarbības vidi, kas darba devējiem sniedz izaugsmes un panākumu iespējas.

Grupa cieši sadarbojas ar sešām nozīmīgām Eiropas uzņēmēju organizācijām: BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe un SMEunited. Tās ir svarīgas sabiedrotās, ja runa ir par zinātības apmaiņu un centieniem panākt mūsu viedokļa uzklausīšanu. Grupa turklāt bieži sadarbojas ar daudzām citām iestādēm un uzņēmējdarbības organizācijām valstu un Eiropas līmenī.Prioritātes