Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju grupa (III grupa) līdztekus Darba devēju grupai un Darba ņēmēju grupai nodrošina, ka Komiteja ir dinamisks spēks, kas pārliecinoši pauž nostāju jautājumos, kuri ir aktuāli dažādajām ekonomikas, sociālajām, profesionālajām un pilsoniskajām organizācijām, kas veido dalībvalstu pilsonisko sabiedrību.

Atbilstīgi Lisabonas līgumā ieviestajām izmaiņām III grupu veido “citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un ieinteresētās personas, īpaši ekonomikas, pilsoniskajā, profesionālajā un kultūras jomā”.

Unikālā īpatnība, kas nosaka III grupas identitāti, ir plašais pārstāvēto sektoru loks. Grupas locekļi ikdienā darbojas organizācijās, kas pārstāv šādu jomu intereses:

 • akadēmiskās aprindas (dabaszinātnieki, ekonomisti, sociologi utt.);
 • pilsoņu līdzdalība un pilnvaras;
 • pilsoniskās sabiedrības attīstība;
 • patērētāji;
 • vide, mantojums un ilgtspējīga attīstība;
 • lauksaimniecība, zivsaimniecība un piekrastes kopienas, mežsaimniecība;
 • cilvēktiesību aizsardzība (jautājumi, kas skar bērnus, gados vecākus cilvēkus, ģimenes, dzimumu līdztiesību, atstumtas un mazāk nodrošinātas grupas, migrantus un bēgļus, minoritātes, personas ar invaliditāti, sievietes un jauniešus)
 • brīvās profesijas (juristi, ārsti, inženieri utt.);
 • mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi un amatnieki;
 • sociālā ekonomika (labdarības organizācijas, kooperatīvi, fondi, savstarpējās sabiedrības un sociālie uzņēmumi).

III grupas vispārējais mērķis ir reāli stiprināt līdzdalības demokrātiju visā Eiropas Savienībā un nodrošināt, ka EESK atzinumos par ES tiesību aktu priekšlikumiem tiek ņemtas vērā visu eiropiešu intereses. Tāpēc III grupas darbību pamatā ir trīs pīlāri:

 • Daudzveidība demokrātijā
 • Konsensa veidošana
 • Eiropas pilsoniskā līdzdalība – rīcība vietējā līmenī

2020.–2025. gada prezidija pilnvaru laikā grupas darbības centrā būs tāds temats kā “Nabadzība un pilsoniskās sabiedrības organizāciju loma tās apkarošanā”.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)