Priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • UGT (Unión General de Trabajadores — Vispārējās darba ņēmēju savienības) arodbiedrības biedre.
 • UGT Briseles biroja vadītāja un UGT Starptautiskās politikas Konfederālā sekretariāta līdzstrādniece kopš 1993. gada. Eiropas un arodbiedrību politikas pārraudzība. Divpusējas attiecības ar citām arodbiedrību un sabiedriskajām organizācijām.
 • EESK (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas) locekļa aizstājēja (1997–2010), strādājusi ar tādiem jautājumiem kā lauku attīstība, vide, ilgtspējīga attīstība, izglītība, apmācība, enerģētika, sabiedrības veselība un informācijas sabiedrība.
 • Kopš 2010. gada 21. septembra pilntiesīga EESK locekle, darbojas TEN un NAT specializētajās nodaļās.
 • No 2015. gada darbojas pastāvīgajā izpētes grupā “Eiropas Enerģētikas kopiena”.
 • Pastāvīgās izpētes grupas “Digitalizācijas programma” locekle kopš grupas izveides.
 • No 2013. līdz 2017. gadam EESK delegāciju locekle klimata konferencēs (Varšavas, Limas, Parīzes, Marrākešas un Bonnas COP).
 • EESK delegāciju locekle Apvienoto Nāciju Augsta līmeņa politiskajā forumā ilgtspējīgas attīstības jautājumos 2016. un 2017. gadā.
 • TEN specializētās nodaļas biroja locekle no 2010. gada.
 • Ilgtspējīgas attīstības novērošanas centra priekšsēdētāja vietniece no 2013. gada.
 • EESK priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos no 2018. gada līdz 2020. gadam.

Cita starpā, ziņotāja šādiem atzinumiem:

 • “ES “m-veselības” sistēma un veselības aprūpes un labjutības mobilās lietojumprogrammas”
 • “Digitālā sabiedrība: pieejamība, izglītība, apmācība, nodarbinātība, instrumenti vienlīdzības nodrošināšanai”
 • “ES “m-veselības” sistēma un veselības aprūpes un labjutības mobilās lietojumprogrammas”
 • “ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām”
 • Ziņojums “Projekts “Viedās pilsētas””

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR