Priekšsēdētāja vietniece budžeta jautājumos

This page is also available in

Image
Milena Angelova, EESC, Vice-president for Budget 2018-2020

Kopš 2002. gada Dr. Milena Angelova ir Bulgārijas Rūpniecības kapitāla apvienības ģenerālsekretāre. Viņa ir Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) priekšsēdētāja vietniece, kas pilnvaru periodā no 2018. gada līdz 2020. gadam atbild par budžetu. Kopš 2007. gada viņa ir EESK locekle, kopš 2010. gada – Darba devēju grupas priekšsēdētāja vietniece un kopš 2013. gada – budžeta grupas locekle. Kopš 2011. gada viņa ir Eiropas Darba devēju un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu centra (CEEP) priekšsēdētājas vietniece.

Būdama EESK locekle, viņa aktīvi aizstāv uzņēmējdarbības aprindu intereses tādos svarīgos jautājumos kā MVU politikas pasākumi, korporatīvā pārvaldība, kapitāla tirgu savienība, vispārējas nozīmes pakalpojumu veicināšana, birokrātijas mazināšana, uzņēmējdarbības vides uzlabošana, ēnu ekonomikas apkarošana, darba nākotne, prasmju neatbilstība utt.

Kopš 2006. gada Dr. Milena Angelova ir Bulgārijas ESK locekle, un Bulgārijā viņa ir plaši pazīstama kā aktīva lēmumu pieņemšanas procesu dalībniece ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu saistītos jautājumos. Viņai ir dziļas zināšanas par korporatīvo pārvaldību, uzņēmumu sociālo atbildību, tiesību aktu labāku izstrādi, MVU un uzņēmējdarbības veicināšanu, Eiropas līdzekļu pārvaldību, prasmju neatbilstību un kvalificēta darbaspēka trūkumu.

Kad Dr. M. Angelova sāka strādāt Bulgārijas Rūpniecības kapitāla apvienībā, viņa jau bija uzkrājusi izcilu profesionālo pieredzi, desmit gadus darbodamās uzņēmējdarbības jomā (piemēram, Italcementi Group) un tūrismā. Viņa ir vecākā zinātniskā līdzstrādniece Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā un ir bijusi pasniedzēja Varnas Ekonomikas universitātē. Viņa ir uzrakstījusi vairāk nekā 45 zinātniskās publikācijas par tirgvedību un korporatīvo pārvaldību.

Downloads

Dr Milena Angelova