Vācijas organizācija Danube-Networkers for Europe saņem EESK 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 13. decembrī piešķīra balvu piecām pilsoniskās sabiedrības organizācijām par to izcilajiem projektiem, kas apliecina Eiropas vērtības, popularizē Eiropā esošo daudzo identitāšu daudzveidību un veicina kultūras mantojumu kā veidu, kas ļauj atkal vienot Eiropas iedzīvotājus.

Galveno balvu —14 000 EUR — ieguva Vācijas projekts Tastes of Danube – Bread Connects, ko īstenoja bezpeļņas organizācija Danube-Networkers for Europe (DANET). Četras citas iniciatīvas — SWANS (Vācija), Eco Museum (Itālija), Safe Passage (AK) un Balkans Beyond Borders (Grieķija) — katra saņēma 9000 EUR.

“2018. gadā — Eiropas kultūras mantojuma gadā — EESK pauž cerību, ka šī balva palielinās izpratni par Eiropas kultūras bagātību un Eiropā esošo identitāšu daudzveidību un bagātību. Tā vēlas veicināt projektus, kas stiprina kopīgu piederības sajūtu un uztveri, izmantojot daudzveidību. Tā vēlas palielināt tādu daudzu projektu pamanāmību visā Eiropā, kas popularizē Eiropas vērtības, piemēram, cilvēka cieņas un cilvēktiesību respektēšanu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesiskumu. Visbeidzot tā vēlas pateikties tiem cilvēkiem un organizācijām, kas ikdienā cīnās par tādu Eiropu, kura balstās uz šīm vērtībām,” balvas piešķiršanas ceremonijā Briselē teica EESK priekšsēdētājs Luca Jahier.

Galvenās balvas saņēmēja — DANET projekta Tastes of Danube – Bread Connects — ideja ir ļaut cilvēkiem iepazīt maizi kā garīgu kultūras mantojumu, kas viņiem ir kopīgs un kas viņus vieno to daudzveidībā. Projekta gaitā tika organizēti maizes cepšanas pasākumi un festivāli vairākās Donavas reģiona valstīs, pulcējot cilvēkus no dažādām vecuma, etniskajām un sociālajām grupām.

Lai arī DANET organizācija ir reģistrēta Vācijā, tā ir jumta organizācija, kas vieno bezpeļņas organizācijas, kuras pievēršas izglītības jautājumiem, un ekspertus no Donavas reģiona valstīm, piemēram, Austrijas, Horvātijas, Bulgārijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas un Ungārijas. Kā bezpeļņas asociācija, kas veicina inovatīvu mācīšanos un visu iedzīvotāju sociālo līdzdalību, DANET pauž cerību, ka tās projekts palielinās izpratni par kopējām kultūras saknēm Donavas reģionā un Eiropā, veicinot dialogu un stiprinot saiknes starp dažādam Eiropas paaudzēm un kultūrām.

Saņemot balvu, DANET priekšsēdētāja Carmen Stadelhofer teica: “Maize vienmēr ir bijusi kopības un dalīšanās simbols. Ar savu projektu mēs vēlamies likvidēt šķēršļus un kaut ko darīt, lai veidotu solidāru, miermīlīgu Eiropu. Mēs strādājam, sākot no vietējā līmeņa, un mēģinām iesaistīt ikvienu. Mēs pulcējam dažādas etniskās grupas, kas citādi var nesatikties. Mēs pulcējam vecāka gadagājuma cilvēkus un jauniešus un iesaistām tos, kam var būt grūtības atrast savu vietu sabiedrībā. Šī balva liecina par lielo atzinību un pagodinājumu daudzajām šajā projektā iesaistītajām organizācijām un cilvēkiem.”

Šeit var noskatīties video par balvu ieguvušajiem projektiem.

Vēl viena balvas saņēmēja ir iniciatīva SWANS, kas ir pirmā šāda veida iniciatīva Vācijā. To vada brīvprātīgu sieviešu grupa, kas organizē karjeras un vadības spēju attīstīšanas seminārus augstskolu studentēm, kas ir īpaši talantīgas un nāk no imigrantu ģimenēm un citām rasēm, lai viņām palīdzētu atrast viņu spējām atbilstošu darbu un novērstu viņu diskrimināciju darba tirgū.

Balvu ieguvušo projektu Eco Museum (Itālija) vada sociālais kooperatīvs Aria Nuova. Tā mērķis ir palīdzēt pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuri uzturas aprūpes iestādēs, baudīt augsta līmeņa mākslu un kultūru, tādējādi apliecinot, ka tiesības uz kultūru ir universālas.

Kultūras kampaņu “Pēc 80 gadiem: bēgļu bērniem joprojām vajadzīga droša pāreja” (80 years on, child refugees still need Safe Passage) organizē AK organizācija Safe Passage, lai iegūtu spēcīgāku sabiedrības atbalstu gados jaunākajiem bēgļiem, pašreizējo situāciju salīdzinot ar Kindertransport — masveida glābšanas operāciju Otrā pasaules kara laikā, kad britu pilsoņi uzņēma bērnus, kuri bēga no nacistu vajāšanas. Safe Passage līdz šim ir palīdzējusi vairāk nekā 1 500 bērniem sasniegt patvēruma vietu, izmantojot drošus un legālus ceļus.

Apbalvotais projekts no Grieķijas ir īsfilmu festivāls, ko rīko organizācija Balkans Beyond Borders. Festivāls notiek katru gadu citā Balkānu pilsētā — tā mērķis ir iepazīstināt ar darbu, ko veic filmu veidotāji no Balkānu reģiona un citām valstīm, un mākslu izmantot kā rosinošu spēku, kas ļauj pārvarēt atšķirības, kuras sakņojas reģiona nemierīgajā pagātnē.

EESK pilsoniskās sabiedrības balva, kura šogad tiek piešķirta 10. reizi, piesaistīja 150 kandidātus no 27 ES dalībvalstīm, apliecinot visas ES pilsoniskās sabiedrības lielo entuziasmu veicināt Eiropas vērtības un kultūras mantojumu. Ar šo balvu EESK cenšas veicināt uz sabiedrību orientētu darbu, ko veic balvu saņēmušās organizācijas un personas.

Balvu piešķir par izcilām pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām dažādās jomās, ko izvēlas katru gadu un kas attiecas uz nozīmīgu EESK darba jomu. 2017. gada balva bija veltīta tematam “Inovatīva uzņēmējdarbība, kas veicina nelabvēlīgā situācijā esošu grupu integrāciju darba tirgū”.